اقدامات اساسی برای افزایش سلامت اقتصاد

حمید آذرمند

0
70

ناظر اقتصاد : برای افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد دو اقدام اساسی باید مبنای کار قرار بگیرد. اولاً لازم است ریشه‌های اقتصادی سوءاستفاده و فساد برطرف شود و ثانیاً از طریق مبارزه مؤثر با پولشویی، گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه و غیرقانونی، محدود گردد.

بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه، ریشه در سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دارد. برای کاهش زمینه فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی لازم است سیاست‌های اقتصادی مورد اصلاح قرار بگیرد. از طرف دیگر، مبارزه دقیق و موثر با پولشویی می‌تواند گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را با محدودیت های جدی مواجه کند و در نتیجه منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه گردد.

در این زمینه توصیه‌هایی به شرح زیر ارائه می‌شود:

🔷 اصلاح قیمت‌های بازار انرژی و کاهش شکاف قیمت سوخت نسبت به کشورهای همسایه

🔷 کاهش محدودیت‌ها و موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای

🔷 حذف فوری سیستم توزیع ارز دولتی و حذف نظام چندنرخی ارز

🔷 حذف سیستم قیمت‌گذاری‌های دولتی به ویژه برای نهاده‌های اصلی تولید

🔷 اصلاح شیوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و جایگزینی آن با یک شیوه کارآمد

🔷 افزایش شفافیت مالی بودجه عمومی، قراردادهای دولتی، واگذاری‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

🔷 اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی و بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی در این زمینه

🔷 افزایش اثربخشی و کارایی نهادهای نظارتی

🔷 افزایش شفافیت و سهولت رویه‌های اداری و دریافت مجوزهای قانونی

🔷 گسترش و استقرار کامل و فراگیر دولت الکترونیک

🔷 ارتقای استانداردهای گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی

نظر بدهید