جایگاه ایران در شاخص نوآوری جهانی- ۲۰۱۷

0
433

ناظراقتصاد: ایران از میان ۱۲۷ کشور جهان از نظر شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۷ با امتیاز ۳۲.۱ در رتبه ۷۵ قرار گرفته است؛ این در حالی است که ایران در جمع ۲۰ کشور منطقه در شاخص نوآوری رتبه ۱۰ را از آن خود کرده است. بهبود امتیاز ارکان نوآوری و بهبود وضعیت ایران بیشتر ناشی از «فضای حمایتی از سرمایه‌گذاری»، «رقابت و اندازه بازار»، «فضای انگیزشی و حمایتی موسسات برای نوآوری» و «داشتن خروجی خلاقانه و خروجی دانش و فناوری» بوده است. در ارتباط با ارکان نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۷، ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در ارکان «سرمایه انسانی و پژوهش»، «خروجی دانش و فناوری» و «خروجی خلاقانه» نسبت به سایر ارکان از امتیاز بالاتری برخوردار بوده است.
گزارش منتشر شده توسط وزارت صنعت بر اساس داده‌های بین‌المللی را در از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید.
جایگاه ایران در شاخص نوآوری جهانی- ۲۰۱۷

نظر بدهید