برچسب ها اشتغال فراگیر

برچسب: اشتغال فراگیر

تردید مرکز پژوهش‌ها برای اشتغال سال آینده!

ناظراقتصاد: مركز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارشی كه در رابطه با لایحه بودجه سال ١٣٩٧ نوشته، نسبت به سیاست اشتغالی دولت و برنامه‌های آن در لایحه بودجه ابراز تردید كرده است چرا كه این مركز باور ندارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص درآمدهای حاصل از این بخش به اشتغال‌زایی، لزوما اشتغال افزایش یابد. این مركز در بررسی‌های خود پیش‌بینی می‌كند اجرای این طرح نهایتا حدود ٤٠٠ هزار نفر از میزان اشتغال در ایران بكاهد كه به نوعی نتیجه‌ای معكوس برای یك جراحی اقتصادی محسوب می‌شود. مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفت: «ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش...

١٣ نقطه‌ضعف در برنامه اشتغال فراگیر دولت

ناظراقتصاد: مرور اجمالی مرکز پژوهش‌های مجلس از برنامه اشتغال فراگیر دولت نشان می‌دهد؛ هرچند تلاش‌های بسیاری برای اشتغال‌زایی صورت گرفته؛ اما با توجه به انتقادات وارده نمی‌توان انتظار داشت كه با وجود عنوان برنامه «برنامه اشتغال فراگیر» از بطن این برنامه، راهبرد كلان و بلندمدت مشخص برای اشتغال‌زایی پایدار حاصل شود. این مرکز همچنین در گزارشی با عنوان «ارزیابی اجمالی برنامه اشتغال فراگیر» به ١٣ نقطه ضعف این برنامه پرداخته است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛ متن برنامه حاوی تعداد بسیار زیادی از برنامه‌های مختلف است و با وجود تلاش‌های درخور‌توجه در توضیح چارچوب مفهومی «برنامه اشتغال فراگیر»، هیچ‌گونه...