برچسب ها اشتغال فراگیر

برچسب: اشتغال فراگیر

سیاست‌ های اشتغال‌ زایی

ناظراقتصاد: به رغم نبود برنامه‌ای بلندمدت و جامع در رابطه با اشتغال در كشور دولت در سال ١٣٩٦ برنامه‌هایی را در جهت ایجاد اشتغال ارائه داد كه مهم‌ترین سياست‌ های اشتغال‌ زایی آنها برنامه اشتغال فراگیر و برنامه اشتغال روستایی و عشایری است. الف: برنامه اشتغال فراگیر این برنامه در ابتدای سال ٩٦ توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تدوین و جهت تصویب به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شد و در جلسه سی‌وششم ١٥/٢/٩٦ ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب و در مورخه ٣١/٣/٩٦ جهت اجرا به كلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید. ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی، تحرك بخشی به...

تردید مرکز پژوهش‌ها برای اشتغال سال آینده!

ناظراقتصاد: مركز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارشی كه در رابطه با لایحه بودجه سال ١٣٩٧ نوشته، نسبت به سیاست اشتغالی دولت و برنامه‌های آن در لایحه بودجه ابراز تردید كرده است چرا كه این مركز باور ندارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص درآمدهای حاصل از این بخش به اشتغال‌زایی، لزوما اشتغال افزایش یابد. این مركز در بررسی‌های خود پیش‌بینی می‌كند اجرای این طرح نهایتا حدود ٤٠٠ هزار نفر از میزان اشتغال در ایران بكاهد كه به نوعی نتیجه‌ای معكوس برای یك جراحی اقتصادی محسوب می‌شود. مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفت: «ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش...

١٣ نقطه‌ضعف در برنامه اشتغال فراگیر دولت

ناظراقتصاد: مرور اجمالی مرکز پژوهش‌های مجلس از برنامه اشتغال فراگیر دولت نشان می‌دهد؛ هرچند تلاش‌های بسیاری برای اشتغال‌زایی صورت گرفته؛ اما با توجه به انتقادات وارده نمی‌توان انتظار داشت كه با وجود عنوان برنامه «برنامه اشتغال فراگیر» از بطن این برنامه، راهبرد كلان و بلندمدت مشخص برای اشتغال‌زایی پایدار حاصل شود. این مرکز همچنین در گزارشی با عنوان «ارزیابی اجمالی برنامه اشتغال فراگیر» به ١٣ نقطه ضعف این برنامه پرداخته است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛ متن برنامه حاوی تعداد بسیار زیادی از برنامه‌های مختلف است و با وجود تلاش‌های درخور‌توجه در توضیح چارچوب مفهومی «برنامه اشتغال فراگیر»، هیچ‌گونه...