برچسب ها بازار سهام

برچسب: بازار سهام

وضعیت بورس امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت | رشد شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | بهبود شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با افزایش 200 واحدی به 93.891 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.160 میلیاردریال (1.200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) ودرفرابورس 1.946 میلیارد ریال (تقریبا 1.250 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.656 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد خوزستان با 41 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با 30 واحد و پتروشیمی جم با 24 واحد افزایش...

وضعیت بورس امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین | سقوط شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | کاهش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با کاهش 373 واحدی به 96.748 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.671 میلیاردریال (300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) ودرفرابورس 2.188 میلیارد ریال (تقریبا 1.800 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.759 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 86 واحد، پتروشیمی مبین با 74 واحد و پالایش نفت تهران با 55 واحد افزایش بیشترین تأثیر...

وضعیت بورس امروز دوشنبه ۲۰ فروردین | بهبود شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | افزایش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با افزایش 780 واحدی به 97.121 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.136 میلیاردریال (200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) ودرفرابورس 2.512 میلیارد ریال (تقریبا 1.900 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.548 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه با 215 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 185 واحد و فولاد خوزستان با 96 واحد افزایش...

وضعیت بورس امروز سه‌شنبه ۲۴ بهمن

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | افزایش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص‌ کل بورس با افزایش 179 واحدی به 98.103 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.518 میلیاردریال (900 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.064 میلیارد ریال (تقریبا 900 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.782 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 91 واحد، پالایش نفت بندر عباس با 87 واحد و فولاد مبارکه اصفهان با...

وضعیت بورس امروز شنبه ۲۱ بهمن

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | کاهش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با کاهش 517 واحدی به 97.873 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.614 میلیاردریال (200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.218 میلیارد ریال (تقریبا 200 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.432 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت مخابرات ایران 21 واحد، پتروشیمی پردیس با 21 واحد و پتروشیمی ایرانیان با 21 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت...

وضعیت بورس امروز سه‌شنبه ۱۷ بهمن

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | کاهش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با کاهش 106 واحدی به 97.928 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 3.647 میلیاردریال ( 2.300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.288 میلیارد ریال (تقریبا 1.200 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.419 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان 94 واحد، گسترش نفت و و گاز پارسیان با 54 واحد و سرمایه گذاری صندوق...

وضعیت بورس امروز دوشنبه ۱۶ بهمن

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | افزایش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با افزایش 225 واحدی به 98.034 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.750 میلیاردریال ( 200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.019 میلیارد ریال (تقریبا 1.000 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.569 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ملی صنایع مس ایران با86 واحد، مدیریت سرمایه گذاری امید با 71 واحد و ایران خودرو با 32...

گزارش بورس شنبه ۷ بهمن | کاهش شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | عقبگرد شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با کاهش 167 واحدی به 99.356 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.328 میلیاردریال (900 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.195 میلیارد ریال (تقریبا 400 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.223 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت سرمایه گذاری امید با 69 واحد، توسعه معادن و فلزات با 28 واحد و نفت و گاز پتروشیمی تأمین...

گزارش بورس شنبه ۱۱ آذر | روند صعودی شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بازار سهام ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با افزایش 144 واحدی به 91.296 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 3.580 میلیاردریال( 2.600 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.474 میلیارد ریال (تقریبا 800 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.654 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 39 واحد، پتروشیمی فناوران با 29 واحد و پالایش نفت بندر عباس با 20 واحد افزایش بیشترین تأثیر...

گزارش بورس یک‌شنبه ۷ خرداد

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص‌کل بورس با کاهش 207واحدی به 80.713 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.222 میلیارد ریال (350 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.095 میلیارد ریال (تقریبا 480 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.487 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 21 واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 18 واحد و شرکت پالایش نفت بندر عباس با 17 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت...