برچسب ها بورس

برچسب: بورس

گزارش روزانه بورس | ۲۴ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 866 واحدی به 164,485 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3455 میلیارد ریال (561 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3547 میلیارد ریال (تقریبا 852 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 5589 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 24 آذر ماه 97 با کاهش 866 واحدی به رقم 164 هزار و 485 واحد رسید. امروز همچنین شاخص...

گزارش هفتگی بورس | هفته منتهی به ۲۱ آذر

در پایان معاملات هفته منتهی به 21 آذر ماه 97 ، شاخص کل با 1508 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 165352 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1401 واحد کاهش به رقم 121936 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1603 واحد کاهش عدد 328816 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1 درصد و شاخص بازار دوم با 0.5 درصد کاهش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 27388 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به...

ردپای هیجان در بازار سهام

ناظر اقتصاد: در حال حاضر بررسی‌ها نشان از اصلاح به مراتب کمتر بازار سهام در مقایسه با بازارهای رقیب از جمله بازار ارز دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، قیمت‌گذاری ارز صادراتی شرکت‌های سهامی بر مبنای دلار نیمایی و عدم‌ارتباط آن با نرخ بازار آزاد است. طی روزهای اخیر با وجود افت پرشتاب نرخ دلار آزاد، نرخ نیما نه‌تنها کاهشی نداشته، بلکه با توجه به الزامات بودجه‌ای، انتظار برای رشد آن نیز وجود دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد مجموع تحولات فعلی ارزی، تهدیدی برای بورس تهران به‌شمار نمی‌آید. شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته یک گام اصلاحی...

گزارش روزانه بورس | ۲۰ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 680 واحدی به 166.235 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3395 میلیارد ریال (205 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 222 میلیارد ریال (تقریبا 2 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 3410 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه 20 آذر ماه 97 با کاهش 680 واحدی به رقم 166 هزار و 235 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها  بررسی تحلیلی شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس با افزایش 24 واحدی به 166.915 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 3971 میلیارد ریال (138 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3499 میلیارد ریال (تقریبا 792 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 6540 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه 18 آذر ماه 97 با افزایش 24 واحدی به رقم 166 هزار و...

گزارش روزانه بورس | ۱۸ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 191 واحدی به 166.891 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 5392 میلیارد ریال (119 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5196 میلیارد ریال (تقریبا 2138 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 8331 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه 18 آذر ماه 97 با کاهش 191 واحدی به رقم 166 هزار و 891 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | ۱۷ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 223 واحدی به 167,083 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3381 میلیارد ریال (140 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3647 میلیارد ریال (تقریبا 1285 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 5603 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 17 آذر ماه 97 با افزایش 223 واحدی به رقم 167 هزار و 83 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش هفتگی بورس | هفته منتهی به ۱۴ آذر

در پایان معاملات هفته منتهی به 14 آذر ماه 97 ، شاخص کل با 3088 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 166860 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2945 واحد افزایش به رقم 123337 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2916 واحد افزایش، عدد 330419 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 2 درصد و شاخص بازار دوم با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 34609 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به...

گزارش روزانه بورس | ۱۴ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1158 واحدی به 166,860 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 4663 میلیارد ریال (852 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4077 میلیارد ریال (تقریبا 1280 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6608 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهار شنبه 14 آذر ماه 97 با افزایش 1158 واحدی به رقم 166 هزار و 860 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۳ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 602 واحدی به 165,701 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 4290 میلیارد ریال (663 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4217 میلیارد ریال (تقریبا 1541 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6303 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز سه شنبه 13 آذر ماه 97 با کاهش 602 واحدی به رقم 165 هزار و 701 واحد رسید. شاخص...