برچسب ها خودروسازی

برچسب: خودروسازی

مروری بر جایگاه صنعت خودروسازی در اقتصاد ژاپن

ناظراقتصاد: صنعت خودروسازی همواره صنعتی بوده است که به شدت بر نظام‌های اجتماعی اقتصادی جوامع تاثیرگذار بوده است و از آنها تاثیر پذیرفته است(Wells & Nieuwenhuis, 2012). یكی از مهمترین خصایص این صنعت که به سرعت به صنایع دیگر هم نفوذ پیدا کرد شكل گیری سیستم‌های تولید انبوه و مقیاس بالا در خودروسازی بوده است. در اواخر قرن 20 به نظر می‌رسید که صنعت خودروسازی به درجه‌ای از بلوغ رسیده است که دیگر نمی‌توان شاهد نوآوری‌های مهم و برافكن در این صنعت باشیم. اما نگرانی‌های محیط زیستی و آلایندگی غیر قابل قبول خودروهای با سوخت فسیلی، بحث‌های مرتبط با...