برچسب ها سهولت انجام کسب و کار

برچسب: سهولت انجام کسب و کار

شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۹

ناظر اقتصاد: شاخص Doing Business چگونگی سهولت یا سختی راه‌‌اندازی کسب‌و‌کار را برای کارآفرینان محلی در حوزه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط بررسی و مورد تحلیل قرار می‌دهد. اولین گزارش سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید که در آن زمان ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور را پوشش می‌داد. این شاخص اثر‌گذاری و تغییر قوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه‌های شروع یک کسب‌ و کار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون مورد بررسی قرار می‌داد....

بررسی ارتباط سهولت انجام کسب‌ و کار و رشد اقتصادی (مطالعه...

ناظر اقتصاد : از آنجایی که فعالیت‌های اقتصادی بیشتر منجر به بهبود و افزایش سرمایه‌ گذاری اعم از داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و ارتقای رفاه اجتماعی می‌گردد، لذا تمامی کشورها برای ایجاد فضای کسب‌ و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی فراوانی را صورت داده‌اند (عبدالهی، عبدالهی، و بصیریان، 1395). کشورها در شیوه تنظیم ورود کسب‌ و کارهای جدید به طور قابل توجهی از هم دیگر متفاوت هستند. مثلاً در ایران یک کارآفرین به منظور پاسخ به درخواست دولت مبنی بر شروع عملیات کسب‌وکار بایستی 8.5 رویه را حداقل...

مروری بر جایگاه ایران در گزارش ۲۰۱۸ سهولت انجام کسب و...

ناظراقتصاد: شاخص ‌Doing Business چگونگی سهولت یا سختی راه‌ اندازی کسب‌ و ‌کار را برای کارآفرینان محلی در حیطه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط بررسی و مورد تحلیل قرار می‌دهد. اولین گزارش انجام کسب و کار در سال 2003 منتشر گردید که در آن زمان 5 شاخص و 133 کشور را پوشش می‌داد. در سال 2018 این گزارش 11 شاخص و 190 اقتصاد را تحت پوشش خود قرار داده است. این شاخص اثر‌گذاری و تغییر قوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه‌های شروع یک کسب‌ و کار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبار، حمایت از حقوق...

شاخص‌های حکمرانی خوب و ارتباط آن با سهولت انجام کسب و...

ناظراقتصاد: مفهوم حکمرانی خوب از اوايل 1990 مورد توجه قرار گرفت. در واقع هنگامی که نهادهای کمک‌رسان بين‌المللی تشخيص دادند کشورهای فقير و درحال توسعه موانع متعددی پيش‌روی توسعه اقتصادی خود دارند مفهوم حکمرانی خوب نيز جايگاه خود را به عنوان یکی از عوامل پيشران رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای مختلف پيدا کرد (Ngobo & Fouda, 2012). بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود، تحت عنوان «حکمرانی و توسعه»، تعريف خود را از حکمرانی خوب چنين ارائه کرد: «شيوه‌ای است که در آن قدرت برای مديريت منابع اقتصادی و اجتماعی يک کشور در راستای توسعه صرف می‌شود»( IFAD, 1999). حکمرانی...