برچسب ها سهولت انجام کسب و کار

برچسب: سهولت انجام کسب و کار

مروری بر جایگاه ایران در گزارش ۲۰۱۸ سهولت انجام کسب و...

ناظراقتصاد: شاخص ‌Doing Business چگونگی سهولت یا سختی راه‌ اندازی کسب‌ و ‌کار را برای کارآفرینان محلی در حیطه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط بررسی و مورد تحلیل قرار می‌دهد. اولین گزارش انجام کسب و کار در سال 2003 منتشر گردید که در آن زمان 5 شاخص و 133 کشور را پوشش می‌داد. در سال 2018 این گزارش 11 شاخص و 190 اقتصاد را تحت پوشش خود قرار داده است. این شاخص اثر‌گذاری و تغییر قوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه‌های شروع یک کسب‌ و کار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبار، حمایت از حقوق...

شاخص‌های حکمرانی خوب و ارتباط آن با سهولت انجام کسب و...

ناظراقتصاد: مفهوم حکمرانی خوب از اوايل 1990 مورد توجه قرار گرفت. در واقع هنگامی که نهادهای کمک‌رسان بين‌المللی تشخيص دادند کشورهای فقير و درحال توسعه موانع متعددی پيش‌روی توسعه اقتصادی خود دارند مفهوم حکمرانی خوب نيز جايگاه خود را به عنوان یکی از عوامل پيشران رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای مختلف پيدا کرد (Ngobo & Fouda, 2012). بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود، تحت عنوان «حکمرانی و توسعه»، تعريف خود را از حکمرانی خوب چنين ارائه کرد: «شيوه‌ای است که در آن قدرت برای مديريت منابع اقتصادی و اجتماعی يک کشور در راستای توسعه صرف می‌شود»( IFAD, 1999). حکمرانی...