برچسب ها شاخص کل بورس

برچسب: شاخص کل بورس

گزارش روزانه بورس | ۲۴ مهر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 2232 واحدی به 182,834 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 11,832 میلیارد ریال (312 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 7938 میلیارد ریال (تقریبا 3362 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 16,096 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز سه شنبه 24 مهرماه 97 با افزایش 2232 واحدی به رقم 182 هزار و 834 واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن...

گزارش روزانه بورس | ۲۲ مهر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 108 واحدی به 174.924 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3229 میلیارد ریال و در فرابورس 4344 میلیارد ریال (تقریبا 853 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6720 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یک شنبه 22 مهرماه 97 با کاهش 108 واحدی به رقم 174 هزار و 924 واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش 291واحدی عدد 28 هزار...

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به ۱۸ مهر

در پایان معاملات هفته منتهی به 18 مهر ماه 97 ، شاخص کل با 4544 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 181016 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1665 واحد کاهش به رقم 136674 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 17132 واحد کاهش به عدد 344572 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1 درصد و شاخص بازار دوم با 5 درصد کاهش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 85173 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت...

گزارش روزانه بورس | ۲۱ مهر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 5982 واحدی به 175.033 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 7212 میلیارد ریال (208 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3286 میلیارد ریال (تقریبا 630 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 9660 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۲۱ مهرماه ۹۷ با کاهش ۵۹۸۲ واحدی به رقم ۱۷۵ هزار و ۳3 واحد رسید، شاخص کل هم‌ ‌وزن نیز...

گزارش روزانه بورس | ۱۸ مهر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 168 واحدی به 181,015 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 13,171 میلیارد ریال (3471 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 6095 میلیارد ریال (تقریبا 1646 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 14,149 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه 18 مهرماه 97 با افزایش 168 واحدی به رقم 181 هزار واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با...

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه ۱۵ مهر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام | ریزش شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس با کاهش 7665 واحدی به 176.419 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 22.343 میلیارد ریال (6404 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4571 میلیارد ریال (تقریبا 664 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 19.846 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه 15 مهرماه 97 با کاهش 7665 واحدی به رقم...

افت و خیز بازار بورس و شرایط آتی

ناظر اقتصاد: بخش بزرگی از افزایش شاخص بورس از ابتدای سال کاملا منطبق با کاهش ارزش ریال و حفظ ارزش حقیقی بازار است و نه حبابی که باید منتظر ترکیدن آن باشیم. در چند ماه گذشته بازار بورس تهران نوسانات بی‌سابقه‌ای به خود دیده است. به جز کاهش‌ها و افزایش‌های عادی که خاصیت ذاتی بازارهای مالی است، افزایش قابل توجه و ادامه‌دار بورس قابل توجه بود که با عناوین مختلفی همچون رکوردشکنی بورس یا شتاب بورس معروف شده بود. البته در روزهای اخیر این شتاب متوقف شده است، ولی سوال مهمی که پیش روی فعالان بازار سرمایه وجود دارد وضعیت...

گزارش روزانه بورس | ۱۴ مهر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 1474 واحدی به 184.085 واحد رسید. ارزش‌‌‌معاملات‌ در بورس‌ 18.681 میلیارد ریال و در فرابورس 10.079 میلیارد ریال (تقریبا 4140 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 24.620 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 14 مهرماه 97 با کاهش 1474 واحدی به رقم 184 هزار و 85 واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش 517 واحدی عدد 31 هزار...

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به ۱۱ مهر

در پایان معاملات هفته منتهی به 11 مهر ماه 97 ، شاخص کل با 4924 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 185559 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5068 واحد افزایش به رقم 138339 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2883 واحد افزایش عدد 361704 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 4 درصد و شاخص بازار دوم با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 87997 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل...

گزارش روزانه بورس | ۱۱ مهر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 2700 واحدی به 185.559 واحد رسید. ارزش‌‌‌معاملات‌ در بورس‌ 18.054 میلیارد ریال (235 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 7810 میلیارد ریال (تقریبا 3145 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 22.484 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهار شنبه 11 مهرماه 97 با کاهش 2700 واحدی به رقم 185 هزار و 559 واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن...