برچسب ها Ppi

برچسب: ppi

شاخص بهای تولیدکننده در اسفند ۱۳۹۶

ناظراقتصاد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در اسفند ماه ۱۳۹۶، به عدد ۲۶۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است. این شاخص در اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. خلاصه نتایج شاخص بهای تولیدکننده در ایران اسفند ۱۳۹۶ درصد تغییر شاخص کل بهای تولیدکننده در ایران