اتصال بورس ایران به بازار جهانی تا ۵ ماه آینده با عضویت در آیسکو

0
405

به گزارش تسنیم،رئیس سازمان بورس با بیان این که ایران تا ۵ ماه دیگر عضو عادی آیسکو می شود گفت: عضویت در این نهاد برای سرمایه گذاران خارجی دستاوردی بسیار مهم به شمار می آید و بازار سرمایه ایران را به بازار سرمایه بین المللی متصل می کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عضویت در آیسکو را یکی از دستاوردهای دولت دانست و اظهار کرد: ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها به عضویت سازمان آیسکو درآمده است و این اقدام فرصت قابل توجهی برای جذب بیشتر سرمایه گذار و سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود. شاپور محمدی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان آیسکو است، افزود: طی ۵ یا ۶ ماهه آینده، ایران عضو عادی سازمان آیسکو می شود. وی گفت: آیسکو نهادی است که تمام کمیسیون های بورس اوراق بهادار اکثر کشورها عضو آن هستند و کمیسیون اوراق بهادار ایران مقام ناظر بازار سرمایه است که عضو آیسکو شده است.

نظر بدهید