اجاره‌ بهای مسکن ٨/١ درصد افزایش یافت

0
306

ناظراقتصاد: اجاره‌بهای مسکن در یک سال منتهی به شهریور ٩۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ٨,١ درصد رشد یافته است. تورم اجاره مسکن نسبت به سه‌ماهه قبل، معادل ١.٧ درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال پیش، ٧.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط شاخص بهای اجاره مسکن در شش ماه نخست سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال پیش، ٧.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش شرق و به نقل از بانک مرکزی، شاخص اجاره‌بهای مسکن در سه‌ماهه دوم سال ١٣٩۶ نسبت به سه‌ماهه پیش، در تمام استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان ایلام معادل ٢.٨ درصد بود و استان مازندران با ٢.٣ درصد و استان‌های مرکزی و سیستان‌وبلوچستان هریک با ٢.١ درصد افزایش، در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان‌ کرمانشاه معادل ٠.٨ درصد بود و استان‌های بوشهر و کهگیلویه‌وبویراحمد هریک با ١.١ درصد، در رده بعدی قرار گرفتند. ضمنا شاخص مزبور در استان تهران معادل دو درصد افزایش یافت.

شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ
شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ در سه‌ماهه دوم سال ١٣٩۶ به عدد ١٠۶,٣ رسید که نسبت به سه‌ماهه پیش، ١.٨ درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال پیش ٧.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در ١٢ ماه منتهی به شهریور ١٣٩۶ نسبت به ١٢ ماه منتهی به شهریور ١٣٩۵ معادل ٧.٩ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای متوسط
شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای متوسط در سه‌ماهه دوم سال ١٣٩۶ به عدد ١٠٧ رسید که نسبت به سه‌ماهه پیش، معادل ١,٨ درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال پیش، ٨.٢ درصد افزایش یافت. شاخص مزبور در ١٢ ماه منتهی به شهریور ١٣٩۶ نسبت به ١٢ ماه منتهی به شهریور ١٣٩۵ معادل ٨.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای کوچک
شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای کوچک در سه‌ماهه دوم سال ١٣٩۶ به عدد ١٠٧ رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل، معادل ١,۴ درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال پیش، ٨.٣ درصد افزایش یافت. شاخص مزبور در ١٢ ماه منتهی به شهریور ١٣٩۶ نسبت به ١٢ ماه منتهی به شهریور ١٣٩۵ معادل ٩ درصد افزایش یافته است.

نظر بدهید