اجرای توافق اوپک از امروز کلید خورد/کاهش روزانه ۸/۱ میلیون بشکه‌

0
357

به گزارش بورس پرس،کشورهای تولیدکننده نفت و همچنین اعضای اوپک از امروز توافق کاهش عرضه نفت به بازار جهانی را با ۱.۸ میلیون بشکه‌ در روز تا ۶ ماه آینده کلید زدند. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در روز ۳۰ نوامبر توافق کردند تا مجموع تولید نفت را ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این توافق از سوی کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک نیز مورد حمایت قرار گرفت و این کشورها در روز ۱۰ دسامبر متعهد شدند تا مجموع تولید نفت را ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند. اجرای هر دوی این توافقات از امروز تا ۶ ماه آینده آغاز می‌شود. این دو توافق با هدف بهبود قیمت نفت در بازار جهانی و از بین رفتن مازاد عرضه موجود نفت شکل گرفت. از جمله کشورهای نفتی غیرعضو اوپک که قرار است تولید را کاهش دهد روسیه است که متعهد شده ۳۰۰ هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهد.

نظر بدهید