ادموند فلپس (Edmund Phelps) | برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۶

0
491

ناظراقتصاد:ادموند فلپس (Edmund Phelps)، نوبلیست اقتصادی است که سهم بسزایی در توسعه درک ما از بخش عرضه اقتصاد کلان داشته است. او نشان داد هیچ بده بستان پایداری بین بیکاری و تورم وجود ندارد. وی همچنین سطح بهینه اجتماعی پس انداز و تحقیق در راستای تکنولوژی های جدید را بدست آورد و نشان داد چطور پیشرفت تکنولوژیکی وابسته به بُعد جمعیت و سطح تحصیلات است. فلپس در سالهای اخیر، مدل های نرخ بیکاری تعادلی را با نام بیکاری ساختاری توسعه داده که می‌تواند نوسانات طولانی بیکاری را برای کشورهای مختلف توضیح دهد.

آشنایی با زندگی ادموند فلپس

ادموند فلپس در ۲۶ جولای ۱۹۳۳ در شهر ایونستُن ایالت ایلینویز امریکا به دنیا آمد و به پیشنهاد پدرش وارد رشته اقتصاد شد. بعد از اخذ لیسانس اقتصاد در سال ۱۹۵۵، وارد دانشگاه یئل شد و بیشتر تحت تأثیر اقتصاددانانی نظیر جیمز توبین، ویلیام فلنر، هنری والیچ و توماس شلینگ قرار گرفت. او در سال ۱۹۵۹ از همان دانشگاه مدرک دکترای خود را گرفت و بعد از مدت کوتاهی کار در موسسه رَند، در سال ۱۹۶۰ برای بورسیه پست دکتری در بنیاد کُلز پذیرفته شد. در سال ۱۹۶۶ دانشگاه یئل را به مقصد دانشگاه پنسیلوانیا ترک کرد و تا سال ۱۹۶۹ در آنجا ماند. فلپس در سال ۱۹۷۱ به دانشگاه کلمبیا رفت و در آنجا به عنوان استاد اقتصاد سیاسی مشغول به تدریس شد. این اقتصاددان امریکایی در سال ۲۰۰۰ به عنوان عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریکا(AEA) انتخاب شد و در سال ۲۰۰۶ به واسطه کار بر روی بده بستان های بین دوره ای در اقتصاد کلان جایزه نوبل اقتصاد را دریافت نمود.

نظریات اقتصادی ادموند فلپس
• توسعه مبانی خرد اقتصاد کلان: به اعتقاد خود فلپس، مشارکت او در اقتصاد، وارد کردن بحث انسان ها در اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر مشارکت اصلی فلپس تأسیس و توسعه مبانی خرد اقتصاد کلان می باشد. او تبیین قانع کننده ای از روابط اقتصاد کلان با مدل هایی که رفتار بنگاه‌ها، کارگران و مصرف کنندگان ارائه نمود و از این طریق در راستای تحول اقتصاد کلان گام برداشت. بعلاوه، او تئوری های اقتصادی را با تأکید بر اطلاعات و دانش ناقص و شکست بازار در اقتصاد کلان توسعه داد.
• تئوری رشد: ادموند فلپس با چاپ مقاله معروف خود در زمینه قاعده طلایی انباشت در سال ۱۹۶۱، راه های جدید تفکر در مورد مسائل گوناگونی نظیر تأثیر سیاست پولی بر تولید و بیکاری، بیکاری تعادلی و دستمزد کارایی، عوامل رشد بلندمدت اقتصادی، رقابت ناقص، تبعیض در محل کار و هدف گذاری تورم بهینه را به سوی متفکران این رشته گشود. می توان فعالیت های علمی فلپس را در چهار فاز زمانی توضیح داد. او ابتدا در اواسط دهه ۱۹۶۰ دست به مطالعات دامنه‌داری در زمینه تئوری رشد زد و قاعده طلایی رشد و مدل های پیشرفت تکنولوژیکی را ابداع نمود که هسته اصلی چیزی است که امروز از آن به عنوان تئوری رشد درونزا یاد می شود.
• تورم و بیکاری: در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، فلپس بر روی بده بستان بین تورم و بیکاری متمرکز شد. او نشان داد یک افزایش در عرضه پول چطور می تواند تولید کوتاه مدت بنگاه را افزایش دهد، حال آنکه در بلندمدت تنها به افزایش دستمزدها و قیمت ها منتج می شود. او با رد ثبات منحنی فیلیپس و معرفی جفت های مختلف بیکاری/تورم به سیاست گذاران تأثیر بسزایی در تاریخ عقاید اقتصاد کلان گذاشت و بطور کلی نگاه سیاست گذاران را به سیاست پولی تغییر داد. این کار فلپس همچنین باب بحث های تحقیقاتی در زمینه طراحی سیاست پولی بهینه را باز کرد و مسأله بهینه سازی بین دوره ای را با مطالعه نرخ بیکاری تعادلی وارد ادبیات اقتصاد کلان نمود که فریدمن بواسطه این مطالعات، نرخ بیکاری طبیعی را زیر سوال برد.
• انتظارات: فاز سوم فعالیت های علمی فلپس به عکس‌العمل به انقلاب انتظارات عقلایی و چالش های آن مبنی بر اثرگذاری سیاست پولی باز می گردد. فلپس و همکارانش (عمدتاً در دانشگاه کلمبیا) در دهه ۱۹۷۰، مدل هایی را مبتنی بر انتظارات عقلایی ساختند که در آنها به دلیل وجود قراردادهای دستمزد و قیمت، سیاست های پولی کارایی لازم را نداشتند. این مقاله نشان می دهد سیاست پولی سیستماتیک حتی با وجود انتظارات عقلایی امکان تحقق دارد.
• نرخ طبیعی بیکاری: فلپس در خلال فاز چهارم، انتقادات مطروحه به تئوری نرخ طبیعی اش را پاسخ داد که عمده این انتقادات بواسطه افزایش مداوم نرخ بیکاری در بیشتر کشورهای OECD در طول دهه های ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بوجود آمده است. او در جواب، مجموعه ای از مدل های تعادل عمومیِ را برای بیکاری تعادلی پیشنهاد داد که می تواند نوسان طولانی نرخ بیکاری را با توجه به تفاوت در نرخ بیکاری از متوسط کشورها توضیح دهد (Durlauf, S. N., & Blume, L. 2008).

آثار ادموند فلپس

• ١٩۶١. The golden rule of accumulation: a fable for growthmen. American Economic Review 51, 638–۴۳.

• ١٩۶۵. Second essay on the golden rule of accumulation. American Economic Review 55, 793–۸۱۴.

• ١٩۶۶. Models of technical progress and the golden rule of research. Review of Economic Studies 33, 133–۴۵.

• ١٩۶۶. (With R.R. Nelson.) Investment in humans, technological diffusion and economic growth. American Economic Review 56, 69–۷۵.

• ١٩۶٧. Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time. Economica ٣۴, ۲۵۴–۸۱.

• ١٩۶٨. (With R.A. Pollack.) On second-best national saving and game-equilibrium growth. Review of Economic Studies 35, 185–۹۹.

• ١٩۶٨a. Money wage dynamics and labor market equilibrium. Journal of Political Economy 76, 687–۷۱۱.

• ١٩۶٨b. Population increase. Canadian Journal of Economics 1, 511–۲.

• ١٩٧٠a. (With S.G. Winter, Jr.) Optimal price policy under atomistic competition. In Phelps et al. (١٩٧٠c).

• ١٩٧٠b. The new microeconomics in inflation and employment theory. American Economic Review ۵٩, ۱۴۷–۶۰; revised version in Phelps et al. (1970c).

• ١٩٧٠c. (With A.A. Alchian, C.C. Holt, D.T. Mortensen, G.C. Archibald, R.E. Lucas, L.A. Rapping, S.G. Winter, J.P. Gould, D.F. Gordon, A. Hynes, D.A. Nichols, P.J. Taubman, and M. Wilkinson.) Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory. New York: W.W. Norton.

• ١٩٧٢a. The statistical theory of racism and sexism. American Economic Review 62, 659–۶۱.

• ١٩٧٢b. Inflation Policy and Unemployment Theory. New York: W.W. Norton.

• ١٩٧٣a. Inflation in the theory of public finance. Swedish Journal of Economics 75, 67–۸۲.

• ١٩٧٣b. Taxation of wage income for economic justice. Quarterly Journal of Economics 87, 331–۵۴.

• ١٩٧۴. Remarks on monetary policy-making under rational expectations. Unpublished paper, Conference on rational expectations and Monetary Policy. Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis.

• ١٩٧٧. (With J.B. Taylor.) Stabilizing powers of monetary policy under rational expectations. Journal of Political Economy 85, 163–۹۰.

• ١٩٨٣. (With R. Frydman.) Individual Forecasting and Aggregate Outcomes: ‘Rational Expectations’ Examined. Cambridge: Cambridge University Press.

• ١٩٨٨. (With J.P. Fitoussi.) The Slump in Europe: Open Economy Theory Reconstructed. Oxford: Basil Blackwell.

• ١٩٩٠. Seven Schools of Macroeconomic Thought. Oxford: Clarendon Press.

• ١٩٩۴. Structural Slumps: The Modern-Equilibrium Theory of Unemployment, Interest and Assets. Cambridge, MA: Harvard University Press.

• ١٩٩۵. The origins and further development of the natural rate of unemployment. In The Natural Rate of ۲۵ Unemployment: Reflections on years of the Hypothesis, ed. R. Cross. Cambridge: Cambridge University Press.

• ١٩٩٧. Rewarding Work: How to Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise. Cambridge, MA: Harvard University Press.

• ١٩٩٧. (With H.T. Hoon.) Growth, wealth and the natural rate: is Europe’s jobs crisis a growth crisis? European Economic Review 41, 548–۵۷.

• ١٩٩٨. (With G. Zoega.) Natural-rate theory and OECD unemployment. Economic Journal 108, 782–۸۰۱.

• ٢٠٠٠. (With J.P. Fitoussi, D. Jestaz, and G. Zoega.) Roots of the recent recoveries: labor reforms or private sector forces. Brookings Papers on Economic Activity 2000(1), 237–۹۱.

• ٢٠٠۶. My kind of macroeconomics: modern economies and their policy choices. Prize Lecture, Nobel Prize in Economics, ٨ December ٢٠٠۶. Online. Available at http://nobelprize.org/nobel_prizes/ economics/laureates/٢٠٠۶/phelps-lecture.html, accessed ۵ June ٢٠٠٧.

آثاری درباره ادموند فلپس

• Aghion, P. (2003). Knowledge, information, and expectations in moder macroeconomics: In Honor of Edmund S. Phelps. Princeton [etc.: Princeton University Press.

• Vane, H. R., & Mulhearn, C. (2009). Milton Friedman, Robert E. Lucas, Jr. and Edmund S. Phelps. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

نظر بدهید