استارت آپ‌ها ناجی حمل و نقل!

0
292

ناظراقتصاد: آمارهای رسمی و غیررسمی می‌گویند که گردش مالی حمل و نقل جاده‌ای در ایران بالغ بر چند هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن از پایانه‌هایی می‌گذرد که بار توسط جارچی‌ها در دالان‌های شهرک‌های حمل و نقلی بارنامه‌های آن مهر می‌شود. فعالان این بازار می‌گویند: «برای حمل بار باید در شهرک‌های حمل و نقلی مثل نسیم شهر منتظر بمانیم تا جارچی‌ها برای حمل بار بیایند.» ظاهراً حمل بار در حیطه اختیار جارچی‌هاست و راننده‌ها باید برای حمل بار چشم به دهان جارچی بدوزند که در ورودی دالان فریاد می‌زند: «یک تک… یک تک» امری که موجب شده تا هنوز هم معضل کامیون‌های «هوا بر» یا همان کامیون‌های یک سر خالی در بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور وجود داشته باشد و بر مشکلات موجود در حمل و نقل جاده‌ای کشور بیفزایند. حال آنکه اقتصاددانان معتقدند که ورود استارت آپ ها در این بخش می‌تواند معضل و مشکلات موجود را رفع کرده و به افزایش سهم حمل و نقل بار در GDP بیفزایند. حمید آذرمند از اقتصاددانانی است که به این امر اعتقاد دارد و می‌گوید: «تنگناهای حمل و نقل مشکل اصلی این بخش است و بخش حمل و نقل اگر کارایی لازم را به دست آورد پیشران اقتصاد است و اگر کم اثر و خنثی باشد، تنگنا می‌شود. در حال حاضر حمل و نقل برای اقتصاد تنگناست.»
او بر همین اساس حضور استارت آپ در این بازار را راه‌حل اقتصادی برای رفع بحران می‌داند و ادامه می‌دهد: «حمل و نقل جاده‌ای ایران به لحاظ کیفیت، فاصله زیادی با استانداردهای روز دنیا دارد و استارت آپ‌هایی مثل ترابرنت و اوبار در شرایط فعلی تنها راه‌حل‌های موجود برای افزایش بهره‌وری و تحول در نظام حمل و نقل بار هستند.» این اقتصاددان با بیان اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی و بخش خارجی محقق می‌شود، گفت: «به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، حوزه حمل و نقل جاده‌ای با چالش‌های بسیاری مواجه است. ریشه این چالش‌‌ها مربوط به سه مولفه اصلی نبود زیرساخت‌ها، ناوگان فرسوده و کارایی پایین بازمی‌گردد و در شرایط موجود تنها راهکار بهبود وضعیت حمل و نقل تکنیک‌هایی است که بتواند کارایی را افزایش دهد.» آذرمند با اشاره به حضور استارت آپ هایی که با ورود به بخش حمل و نقل جاده‌ای می‌تواند این بخش را مدیریت کرده و جلوی زیان‌های فراوانی که از تردد کامیون‌های یک سر خالی به اقتصاد وارد می‌شود، جلوگیری شود.

نظر بدهید