استقراض ۵ هزار میلیاردی از بانک مرکزی/ سقوط اقتصاد ایران مهار شد

0
447

به گزارش ایبِنا،معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت موفق شده سیر قهقرایی اقتصاد ایران را متوقف کند، گفت: دولت قبل ۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی استقراض کرد. وی با بیان اینکه در دولت قبل وقتی یارانه افزایش یافت، در مقطع اول با رشد قیمت سوخت، وجهی باید به حساب مردم واریز می شد، گفت: اما چنین منابعی وجود نداشت و دولت از بانک مرکزی استقراض کرد. وی گفت:‌ نگاهی به وضعیت کشور همسایه ترکیه نشان می دهد که این کشور در دو دهه اخیر با کنترل نرخ تورم موفق به دستیابی به رشد اقتصادی شده است. بر اساس نرخ ارز رسمی اگر نگاه کنیم ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه امروز ۸۰۰ میلیارد دلار و این رقم در ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین در دوره اخیر حجم اقتصاد ترکیه دو برابر ایران شده و چرا این کشور توانسته است به صورت نسبی ثبات نرخ ارز ایجاد کند؟ اگر دولت در سال های گذشته از جهت ثبات نسبی نرخ ارز و از سویی ایجاد ثبات اقتصادی و توازن بخش خارجی اقتصاد به دستاوردهایی دست نمی یافت و امروز هم تورم به دلایلی تشدید شود، یک سیر قهقرایی در اقتصاد ایران طی خواهد شد.

نظر بدهید