منظور از اصلاح نظام بانکی چیست؟!

0
298

ناظراقتصاد : اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ارائه اختیاراتی به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اصلاح نظام بانکی شده‌اند.  وقتی صحبت از اصلاح نظام بانکی می‌کنیم، منظورمان چیست؟ چه منافعی برای جامعه دارد؟

 می‌توان سؤال اول را به کمک سؤال دوم پاسخ داد. در واقع اگر اصلاحی انجام می‌شود می‌بایست در جهت منافع مردم جامعه باشد. بحث اصلاح نظام بانکی از سال‌ها پیش مطرح شده و دیدگاه‌های مختلفی نیز در این مورد مطرح است، اما به گمانم بهتر است وقتی در ارتباط با این موضوع صحبت می‌کنیم به‌طور مشخص در خصوص جنسی از اصلاحات صحبت کنیم که اثرات آن در زندگی مردم جامعه محسوس باشد. برای تحلیل دقیق‌تر در این زمینه ضروری است تا به چند مورد توجه ویژه داشته باشیم. یکی اینکه اصلاحات در نظام بانکی مستلزم انجام تغییرات یا اصلاحاتی در شیوه بانکداری مرکزی به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی در بخش پولی و ناظر بر فعالیت بانک‌هاست. به گمانم در قانون پولی و بانکی کشور به خوبی در یک جمع‌بندی جامع اشاره شده است که «رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.»

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در متن قانون به صراحت بر اهمیت نقش بانک مرکزی در دستیابی به رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی اشاره شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو می‌بایست سیاست‌های پولی خود را به گونه‌ای اصلاح کند که ماهیت درون‌زا یا برون‌زا بودن پول و اعتبار و اثر‌گذاری آن بر قیمت و مقدار را در اقتصاد در نظر گیرد، در حالی که در حال حاضر صرفاً به ماهیت برون‌زای پول و اثر آن بر قیمت توجه دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌بایست در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی که توسط تأمین مالی بانک‌ها انجام می‌شود، مدیریت فراگیر داشته باشد.

نظر بدهید