افت ارزش چک برگشتی در تیرماه

0
371

ناظراقتصاد: مبلغ چک‌های برگشتی در تیر ماه نسبت به خرداد با کاهش روبه‌رو شد. آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای در سطح کشور نشان می‌دهد که باوجود کاهش ارزش چک‌های برگشتی، تعداد این چک‌ها نسبت به خردادماه افزایش یافته است. این روند در مقیاس سالانه نیز مشاهده می‌شود. در واقع تعداد چک‌های برگشتی در تیر ماه سال‌جاری نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته، در‌حالی‌که ارزش آنها با کاهش روبه‌رو شده است. ارزش چک‌های برگشتی در ماه گذشته ۱۳ هزار و ۶۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان در ماه سوم سال ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود. در تیرماه سال‌جاری در کل کشور بیش از ۳/ ۹ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۵۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله شد که از این میزان، ۳/ ۱۶درصد از تعداد و ۸/ ۲۲ درصد از ارزش کل چک‌های عادی را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد. براساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به‌دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تیرماه سال‌جاری ۵/ ۹۷ درصد از تعداد و ۸/ ۹۵‌درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی را شامل می‌شود.

نظر بدهید