افت ۲.۵ درصدی درآمد مالیاتی دولت در ۲ ماهه امسال/مالیات مشاغل ۳۰ درصد کم شد

0
333

ناظراقتصاد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی دولت تا اردیبهشت ماه ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده (۵.۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیاتهای مستقیم و ۵.۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیاتهای غیر مستقیم) که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵درصد کاهش داشته است. همچنین سهم مالیات بر درآمد تا اردیبهشت ماه سال جاری ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد رشد داشته است. مالیات اشخاص حقوقی نیز امسال بالغ بر ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۷.۹ درصدی روبه‌رو بوده است. براین اساس، ۸۸۰ میلیارد تومان از مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد دارد. در این مدت مالیات مشاغل با رقم ۲۶۰ میلیارد تومان کاهش ۳۰درصدی مواجه شده است.

نظر بدهید