تورم دهک‌های هزینه‌ای مشخص شد

0
749

ناظر اقتصاد : به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٧ برابر ٩.٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٩.٢ درصد برای دهک اول تا ١٠.٠ درصد برای دهک نهم نوسان دارد.

نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٧ برابر ٩.٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٩.٢ درصد برای دهک اول تا ١٠.٠ درصد برای دهک نهم نوسان دارد.

فاصله تورمی دهک‌ ها

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٠.۵ درصد برای دهک اول تا ١٢.۵ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٨.٢ درصد برای دهک اول تا ٩.۵ درصد برای دهک دهم است.

افزایش فاصله تورمی دهک‌ ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ ها در این ماه به ٠.٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.۵ درصد) ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

فاصله تورمی دهک‌ ها در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فاصله-تورمی-دهک‌-ها

نظر بدهید