دانش جعفری: اقتصاد مقاومتی در آمریکا عملیاتی شد!

0
307

ناظراقتصاد: داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در فرآیند انجام یک کار ممکن است یک تکانه یا ضربه ای متوجه این فرآیند بشود و آن را از کار بیاندازد که در اینجا بحث تاب آوری و مقاومت مطرح می شود که این بحث فقط مربوط به اقتصاد نیست و در بخش ها و جنبه های دیگر نیز قابل بررسی است.

وی افزود:مقوله اقتصاد مقاومتی در چارچوب مدیریت ریسک است که این امر در حوزه بانکی، واحدهای تولیدی، حوزه سلامت و دیگر بخش ها وجود دارد با این تعریف که چگونه هریک از این حوزه ها را مقاوم کنیم که در برابر شوک ها و تکانه ها آسیب پذیر نباشند و به حرکت ادامه دهند.

به گزارش تسنیم دانش جعفری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی موضوعی است که در اکثر کشورها سیاست گذاران، آن را در همه مباحث به ویژه اقتصادی دنبال می کنند و در واقع جزو اصول اساسی عقلایی فکر کردن است. زمانی که کشور آمریکا در جنگ اعراب و اسرائیل مورد تحریم نفتی از طرف کشورهای عربی قرار گرفت که آثار آن تا سال ۱۹۹۵ در اقتصاد آمریکا ادامه داشت در واقع بعد از این قضیه آنها تصمیم گرفتند به سمت اقتصاد مقاومتی بروند. وی ادامه داد:یکی از سیاست های آمریکا این بود که واردات شان را از اوپک کم بکنند و کشورهای غیراوپک را تقویت کنند مصرف نفت را کاهش دادند و موضوع انرژی های نو و مسئله ذخایر استراتژیک را در دنیا عنوان کردند که اگر زمانی کمبود عرضه رخ داد قیمت انرژی افزایش پیدا نکند .

دانش جعفری گفت: بعد از بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ در واقع پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد تاب آور بسیار گسترده شد و این امر تنها در اقتصاد کلان نیست و مربوط به سطوح خرد نیز می شود.

وی در خصوص پیش زمینه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: دو نوع ضربه اقتصاد را دچار آسیب پذیری می کند یکی از قبل قابل پیش بینی است به عنوان مثال کشور ما هر چند سال یک بار با خشکسالی روبه رو می شود که در این خصوص می توانیم با برنامه ریزی و پیش بینی مسائل مربوط به حوزه منابع آبی در خصوص مصرف و هدررفت را مدیریت بکنیم و این موضوع را مرتفع کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درادامه گفت:مورد بعدی ضربه های ناگهانی است مانند دوران جنگ که به عنوان مثال ما با کمبود مواد غذایی و محصولات کشاورزی رو به رو بودیم در این خصوص نیز باید ذخایری داشته باشیم که کارکرد ما دچار آسیب نشود.

نظر بدهید