ایران در صدر توریسم ترکیه

0
308

ناظراقتصاد: مطابق آمار ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، گردشگران ایرانی ترکیه بالاتر از کشورهای روسیه و آلمان قرار گرفتند و بیشترین بازدید را درمیان تمام مبادی ورودی به این کشور از جاذبه‌های آن داشتند؛ این درحالی است که نوامبر به دلیل سردی هوا، فصل غیراوج سفر در ترکیه محسوب می‌شود! با وجود این، ایران در ماه نوامبر با فرستادن بیش از ۱۹۶ هزار گردشگر به ترکیه رتبه نخست را در مبادی گردشگری ترکیه دارد اما در مجموع آمار ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی پس از کشورهای روسیه و آلمان در مقام سوم است. به این ترتیب شمار ایرانیان بازدیدکننده از ترکیه در فاصله ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۷ از مرز ۳/ ۲ میلیون نفر فراتر رفته است.

درآمدهای توریستی ترکیه
مطابق آماری که تا ۹ ماه نخست ۲۰۱۷ ترکیه منتشر شده، عواید حاصل از توریسم ورودی در این همسایه ایران به بیش از ۵/ ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. در این مدت حدود ۲/ ۲۵ میلیون گردشگر خارجی از این کشور بازدید کرده بودند و به طور متوسط هر گردشگر خارجی ۶۱۵ دلار در این کشور هزینه کرده بود. با این حال به نقل از فعالان گردشگری ترکیه ،ایرانیان بسیار بیشتر از متوسط هزینه‌کرد در ترکیه در این کشور خرج می‌کنند. افزون بر درآمدی که از سوی گردشگران خارجی در این کشور به دست می‌آید، مراکز آماری ترکیه سفرهای خارجی شهروندان این کشور را که در خارج از آن سکونت دارند نیز به‌صورت جداگانه محاسبه کرده‌اند.

مطابق با این آمار، حدود ۵۵/ ۴ میلیارد دلار از این طریق برای گردشگری ترکیه عواید حاصل شده و با توجه به اینکه در مدت ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۷ حدود ۱۵/ ۵ میلیون نفر از شهروندان ترکیه که در خارج از این کشور سکونت دارند، به آن سفر و میانگین مخارجی که در آن هزینه کرده بودند به ۸۸۳ دلار به ازای هر نفر می‌رسید. در مجموع این ارقام حاکی از این است که ترکیه در مدت ۹ ماه ژانویه تا سپتامبر، عوایدی معادل ۱۷/ ۲۰ میلیارد دلار از گردشگران ورودی خود کسب کرده و ۳۷/ ۳۰ میلیون نفر وارد این کشور شده بودند. میانگین درآمدی که به ازای هر گردشگر به طور کلی به دست آمده، برابر با ۶۶۴دلار است. این رقم کمترین میزان هزینه‌کرد به ازای هر گردشگر در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

کل هزینه‌کرد به ازای کل گردشگران ورودی به این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۱۱/ ۲۲ میلیارد دلار می‌رسید و متوسط هزینه‌کرد هر گردشگر در سال ۲۰۱۶ برابر با ۷۰۵ دلار بود و در سال ۲۰۱۵ به ۷۵۶ دلار می‌رسید. این اعداد و ارقام به نحوی بیانگر این هستند که ترکیه به مقصدی ارزان‌تر برای گردشگران تبدیل شده است که بخشی از آن می‌تواند نتیجه استراتژی‌های شرکت‌ها و فعالان گردشگری این کشور برای خروج از بحران گردشگری سال ۲۰۱۶ باشد که در پی آن پس از تهدیدات امنیتی و بی‌ثباتی‌های سیاسی توریسم ترکیه با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده بود. این تمهیدات در سال‌جاری توانسته است با موفقیت عمل کند و گردشگری ترکیه را بار دیگر روی ریل رشد قرار دهد.

نظر بدهید