اینفوگرافیک ردپای آب جهانی

0
615

ناظر اقتصاد: مفهوم ردپای آب معادل از واژه انگلیسی Water Footprint به کار گرفته شده است. ردپای آب به عنوان یک معیار کمی، برای نمایش میزان مصرف آب توسط انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، ردپای آب جهانی ، میزان آبی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فرآیند تولید محصول، (که شامل مصرف آب و آلودگی‌های آن در سراسر چرخه تولید است) مصرف می‌شود.

ردپای آب می‌تواند برای یک فرآیند مانند رشد درختان، برای تولید یک محصول مثل پیراهن، تولید سوخت خودرو یا همان بنزین، و یا برای یک کارخانه اندازه‌گیری شود. ردپای آب جهانی نشان می‌دهد چه مقدار آب در کشورها، در جهان، در حوضه یک رودخانه یا آبخوان مصرف می‌شود. همچنین می‌تواند در مقیاس هر تن از محصول، هر هکتار از زمین، هر واحد از ارز و واحدهای عملیاتی اندازه‌گیری شود.

بیش از ۲,۸ میلیارد نفر در ۴۸ کشور تا سال ۲۰۲۵ با شرایط کمبود آب مواجه خواهند شد. در نیمه قرن ۲۱م، این تعداد به ۷ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.

محاسبه دقیق آب مجازی و ردپای آب جهانی محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی و حتی خدمات، با توجه به نوع و زمان تولید، می‌تواند ساده تا بسیار پیچیده باشد. چنانچه فرایند تولید و عرضه به بازار طولانی باشد، و یا اینکه محصول نهایی از ترکیب چندین جزء کوچکتر به دست آید، درآن صورت محاسبه دقیق آب مجازی به مراتب سخت‌تر خواهد شد. البته به طور معمول محاسبه آب مجازی تولیدات غیر ترکیبی، به ویژه محصولات کشاورزی نسبت به سایر تولیدات ساده‌تر است.

%۷۰ آب شیرین موجود برای آبیاری در کشاورزی استفاده می‏‌شود

ردپای آب یک کشور، عبارت از مجموع حجم آب مصرف شده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط ساکنان آن کشور برای شرب، بهداشت، تولید محصولات، ارایه خدمات و غیره طی مدت معین (مثلاً یک سال) می‌باشد. آبرانه یک کشور از دو جزء ردپای آب داخلی و ردپای آب خارجی تشکیل شده است.

«ردپای آب» یک کشور حجم آبی است که برای تولید کالاها و خدمات توسط ساکنین یک کشور مصرف می‏‌شود.

ردپای آب داخلی شامل مصرف منابع آب داخلی یک کشور، برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز ساکنان همان کشور می‌باشد و مقدار آن برابر است با مجموع حجم آب مصرف شده از منابع آب داخلی، منهای حجم آب مجازی صادر شده به خارج از کشور. ردپای آب خارجی یک کشور عبارت است از حجم آب مصرف شده برای تولید کالا و ارایه خدمات در کشور مبدأ، و استفاده از آن محصولات یا خدمات در کشور مقصد طی فرایند صادرات و واردات بوده و مقدار آن معادل حجم آب مجازی وارد شده به کشور منهای حجم آب مجازی صادر شده به سایر کشورها است.

ردپای آب داخلی و ردپای آب خارجی شامل استفاده از آب آبی (آب های سطحی و زیرزمینی) و استفاده از آب سبز (رطوبت ذخیره شده در خاک) است.

اینفوگراف زیر ردپای آب جهانی را نشان می‌دهد. میزان وابستگی به واردات آب در کشورهای مختلف و میزان منابع آب شیرین کشورها نشان داده شده است. ایران به عنوان کشوری که بیش از متوسط جهانی آب مصرف می‌کند طبقه بندی شده است.

این اینفوگراف برگرفته از گزارش سازمان ردپای آب تهیه شده است.

ردپای آب جهانی

نظر بدهید