اینفوگرافیک میزان گردشگر ورودی ۲۰۱۸ در مناطق مختلف جهان

1
453

ناظر اقتصاد: اینفوگراف ارائه شده در این بخش توسط سازمان جهانی گردشگری UNWTO (این سازمان یکی از مهم‌ترین سازمان‌ها در زمینه گردشگری در جهان است) تهیه شده است که میزان گردشگر ورودی ۲۰۱۸ در مناطق مختلف جهان را نشان می‌دهد. طبق آمارهای ارائه شده برای سال ۲۰۱۸ تعداد گردشگر ورودی به قاره آمریکا ۲۱۷ میلیون نفر بوده است که البته کمترین میزان رشد را نیز در بین مناطق مختلف با ۳ درصد رشد داشته است.

صنعت گردشگری یکی از صنایع مهم و درآمدزا در جهان است و از ضریب اشتغال بالایی برخوردار است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، صنعت گردشگری را اولویتی در اقتصاد ملی خود در نظر گرفته‌اند و به دنبال آن هستند تا سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی خود را افزایش داده و ثروت ملی خود را با کمک صنعت گردشگری افزایش دهند. اقتصاد گردشگری از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و به یکی از منابع درآمدهای ارزی در این کشورها تبدیل شده است.

همچنین بیشترین میزان گردشگر ورودی ۲۰۱۸ مربوط به قاره اروپا با ۷۱۳ میلیون نفر بوده که ۶ درصد رشد نیز داشته است. از لحاظ میزان رشد، بیشترین میزان رشد گردشگر ورودی ۲۰۱۸ برای منطقه خاورمیانه با ۱۰ درصد بود. همچنین میانگین رشد جهانی گردشگر ورودی در سال ۲۰۱۸، در حدود ۶ درصد بوده است.

با این حال طبق بررسی شورای جهانی سفر و گردشگری WTTC که به بررسی توانمندی کشورها در زمینه گردشگری پرداخته است، ایران در سال ۲۰۱۷ دارای رتبه ۳۵ در اقتصاد گردشگری جهان بود. ولی رشد اقتصادی این صنعت در این عرصه به اندازه پتانسیل‌های کشور نبوده است.

سال‌ها است مسئولین و کارشناسان در کشور در زمینه پتانسیل این صنعت بحث می‌کنند ولی تا به حال این صنعت آن طور که باید از پتانسیل‌هایش استفاده نشده است. متاسفانه در کشور برنامه‌ریزی دقیقی بین بخش خصوصی و دولتی در زمینه گردشگری صورت نگرفته است. از مهم‌ترین مزایای صنعت گردشگری می‌توان به اشتغال‌زایی غیر مستقیم بالای آن اشاره کرد. در واقع هر گردشگر با ورود به یک کشور و پولی که در آن کشور صرف می‌کند می‌تواند به درآمدزایی صنایع مختلف کمک کند.

میزان گردشگر ورودی در مناطق مختلف جهان 2018

1 نظر

نظر بدهید