اینفوگرافیک نقشه گرسنگی جهان ۲۰۱۸

0
800

ناظر اقتصاد: در نقشه گرسنگی جهان ، نسبت افراد دارای سوء تغذیه به کل جمعیت کشورها ارائه می‌شود. نقشه گرسنگی جهان ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که هنوز هم آفریقا با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می‌کند.

شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد WFP (World Food Programme) بزرگترین نهاد انسانی جهان است. این سازمان از طریق مقر اصلی خود در رم و بیش از ۸۰ دفتر در کشورهای دیگر، جهت کمک به مردمی که قادر به تأمین غذای کافی جهت اعضای خانواده خود نیستند تلاش می‌کند. برنامه جهانی غذا سالیانه در ۸۳ کشور و به ۹۱.۴ میلیون انسان در سراسر دنیا کمک رسانی می کند. برنامه غذای جهانی سازمان پیشرو در امور بشردوستانه است که زندگی ها را نجات داده و زندگی ها را تغییر می دهد. این سازمان کمک های غذایی را در شرایط اضطراری توزیع می کند و با همکاری جوامع محلی برای بهبود تغذیه و انعطاف پذیری تلاش می کند.

یکی از اقدامات این شاخه از سازمان ملل در جهت آگاهی رسانی به مردم در زمینه آمارهای گرسنگی جهان، انتشار نقشه گرسنگی جهان است. در این نقشه یا اینفوگراف، نسبت افراد دارای سوء تغذیه به کل جمعیت کشورها ارائه می‌شود. نقشه گرسنگی جهان برای سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که هنوز هم آفریقا با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می‌کند. البته با توجه به جمعیت بالای چین و هند، اگر نسبت گرسنگی پایین را در نظر بگیریم، آسیا بیشترین جمعیت دارای سوء تغذیه را دارد.

به هر حال، با توجه به نقشه گرسنگی جهان ۲۰۱۸، ایران جزو کشورهای با درصد سوء تغذیه بسیار پایین دسته بندی شده است.

در نقشه گرسنگی جهان، افغانستان همسایه شرقی ایران جزو کشورهای با درصد سوء تغذیه بالا دسته بندی شده است. از سایر همسایه‌های ایران، عراق نیز جزو کشورهای با گرسنگی بالا گزارش شده است.

در نقشه گرسنگی جهان در سال ۲۰۱۸، اروپا قاره‌ای است که تقریبا هیچ کشور گرسنه در آن قرار ندارد. هر چند دو کشور صربستان و آلبانی جزو کشورهای با سوء تغذیه پایین دسته بندی شده‌اند.

اینفوگراف زیر گزارش برنامه جهانی غذا با موضوع نقشه گرسنگی جهان ۲۰۱۸ است.

اینفوگرافیک نقشه گرسنگی جهان 2018

نظر بدهید