بانک مرکزی برزیل نرخ بهره پایه را بدون تغییر باقی گذارد

0
429

سیاست گذاران بانک مرکزی برزیل معتقدند کلیه اقدامات کافی برای کاهش نرخ تورم به سطح هدف تا پایان سال ٢٠١۶ را در اقتصاد دارای رکود این کشور اعمال نموده اند. لذا، روز چهارشنبه، مقامات این بانک نرخ بهره پایه را بدون تغییر (٢۵/١۴ درصد) باقی گذاردند. پیش از این هیات مدیره بانک مذکور، نرخ بهره پایه را طی هفت مرحله متوالی در مجموع به میزان ٢۵/٣ درصدافزایش داده بود. ۵١ نفر از ۵۶ کارشناس اقتصادی در بررسی خبرگزاری بلومبرگ، این اقدام بانک مرکزی را پیش بینی نموده بودند. پنج کارشناس دیگر انتظار داشتند نرخ مذکور ٢۵/٠ درصد افزایش یابد.
به دلیل تضعیف شاخص های اعتماد کسب وکار و مصرف کننده برزیل به پایین ترین سطح، کاهش ارزش رئال و بحران سیاسی دولت این کشور، پیش بینی های صورت گرفته از وضعیت اقتصادی برزیل در سال جاری به طور متمادی بدتر شده است. تایس زارا، کارشناس ارشد اقتصادی موسسه مشاوره روزنبرگ برزیل گفت: کندی رشد اقتصادی برزیل ریسکهای تورمی ناشی از ناکامی دولت این کشور در رعایت انضباط مالی را جبران می نماید. وی اظهار نمود: «به دلیل شرایط مالی، بانک مرکزی تحت فشار زیادی برای افزایش نرخ بهره پایه قرار دارد. اما از دیگر سوی به واسطه اوضاع نامساعد اقتصادی، فشار در جهت کاهش این نرخ نیز وجود دارد. احتمال دارد نرخهای بهره مدت طولانیتری ثابت باقی بمانند. بنابراین، از این پس بانک مرکزی باید آرامش خود را حفظ نماید».

ناکامی مالی

علیرغم تعهدات وزیر دارایی برزیل برای اصلاح حسابهای مالی،کسری بودجه این کشور افزایش یافته است. این شرایط کمک اندکی به تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم می کند. دولت برزیل در هفته جاری با فرض کسری بودجه قبل از تثبیت هزینه های استقراض، لایحه بودجه سال آینده را ارائه نمود. همزمان با کاهش محبویت دیلما روسف،رئیس جمهور برزیل، به پایینترین سطح نزد مردم این کشور،کنگره برزیل نیز برخی اقدامات توازنی بودجه را با موارد دیگر جایگزین نموده است. این تغییرات مخارج را افزایش داده و خطر از دست رفتن رتبه اعتباری سرمایه گذاری برزیل را تشدید می کند.
با وجود تلاش دولت برزیل برای کاهش کسری بودجه و کند نمودن روند رشد نرخ تورم، مخارج دولتی این کشور در سال آینده در معرض افزایش قرار دارد. بانک مرکزی برزیل در نشست روز چهارشنبه اعلام کرد به منظور کاهش نرخ تورم به ۵/۴ درصد تا پایان سال ٢٠١۶، نرخ بهره پایه باید برای مدتی طولانی در سطح فعلی باقی بماند. با توجه به پیشبینی تحلیلگران در بررسی خبرگزاری بلومبرگ درخصوص افزایش ۵١/۵ درصدی نرخ تورم برزیل در سال آینده ، لوئیز آوازو پریی یرا، مدیر سیاستگذار اقتصادی، از مقامات بانک مرکزی خواست در زمینه اعلام حفظ نرخهای بهره در سطح فعلی، بردبار باشند.
شاخص قیمت مصرف کننده در سال جاری تا اواسط ماه اوت به ۵٧/٩ درصد افزایش یافته که بیش از دو برابر میزان هدف گذاری شده می باشد. قبل ازتصمیم گیری پیرامون تثبیت نرخ بهره، نرخ بازدهی سر به سر اوراق قرضه دوساله مبتنی بر مابه التفاوت نرخ بازدهی اسمی مرتبط با تورم و اوراق، با افزایش به سطح ۵٧/٧ درصد به بالاترین میزان شش ماه اخیر نزدیک شدند.

رکود برزیل

به دلیل افت ٩/ ١ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری، برزیل به طور رسمی در سه ماهه دوم وارد رکود شد. میزان تولیدات صنعتی برزیل در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن، ۵/ ١ درصد کاهش داشت که بدتر از پیش بینی اقتصاددانان شرکت کننده در بررسی بلومبرگ بود. نرخ رئال در سال جاری ٢٩ درصد افت نموده که بدین ترتیب بیشترین کاهش را در میان ١۶ ارز عمده مورد بررسی بلومبرگ تجربه کرده است. ژانکیل سانتوز، کارشناس ارشد اقتصادی بانک سرمایه گذاری بیایاسآی برزیل اظهار نمود: «علیرغم نابسامانی بازار ارز، بانک مرکزی دریافته که ثابت نگه داشتن نرخ بهره ضرورت دارد. البته این بدان معنی نیست که درهای افزایش آتی نرخهای بهره که وابسته به توازون ریسکها میباشد؛ به طور کلی بسته است. اما در حال حاضر شرایط فعلی تضمین کننده افزایش آنها نیست.

نظر بدهید