بخشنامه معافیت مالیاتی شرکت‌های تامین سرمایه ابلاغ شد

0
319

ناظراقتصاد: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که طبق آن هزینه‌های مالی شرکت‌های تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرش شده و از سال ۹۴ باید لحاظ شود. سیدکامل تقوی نژاد بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که کارمزد شرکت‌های تامین سرمایه بابت انتشار اوراق و هزینه‌های تامین مالی بانی معاف از مالیات خواهد شد که این امر جذابیت‌های انتشار در بازار سرمایه را افزایش می دهد.
همچنین، هزینه مالی بانی بابت انتشار اوراق بهادار و به علاوه کارمزد پرداختی به شرکت‌‌های تامین سرمایه از بابت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزو هزینه‌های قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می شود.

نظر بدهید