بدهکارترین دولت‌های جهان

0
539

ناظراقتصاد: براساس اطلاعات ارایه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد درسال ۲۰۱۷ میلادی ژاپن بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان تمامی کشورهای عضو گروه بیست داشت. در این سال نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲۵۰ درصد بود و همین مساله احتمال وارد شدن آسیب‌های مالی به این کشور را افزایش داد.

دومین دولت بدهکار در میان کشورهای گروه بیست، دولت ایتالیا است. درسال جاری نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایتالیا برابر با ۱۳۳ درصد بود و مشکلات مالی سالهای اخیر هم ریشه در همین سطح بالای بدهی در این کشور دارد. ایتالیا در میان کشورهای بحران‌زده اروپایی است و همین بحران سبب شده است تا موج تمایل مردم برای خارج شدن از اتحادیه اروپا افزایش یابد.

سومین دولت بدهکار در میان کشورهای گروه بیست دولت آمریکا است که در سال جاری سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی ان برابر با ۱۰۶ درصد است. دولت‌های اسپانیا و فرانسه و کانادا و بریتانیا در رده‌های بعدی قرار دارد. طبق این آمار متوسط بدهی دولت‌های عضو منطقه یورو در سال ۲۰۱۷ برابر با ۸۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است ولی بدهی چهار کشور بریتانیا و فرانسه و اسپانیا و ایتالیا بالاتر از این میزان متوسط است.

در میان کشورهای عضو گروه بیست کشورهای روسیه و اندونزی و ترکیه و سوییس کمترین میزان بدهی را داشتند. درسال جاری سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در روسیه ۱۷ درصد، در اندونزی و ترکیه هر یک ۲۸ درصد و در سوییس ۳۳درصد است.

نظر بدهید