بررسی تطبیقی راهکارهای ارتقای نوآوری در کشورهای در حال توسعه

0
684

در این گزارش ابتدا با بیان مقدمه‌ای در باب نوآوری در بنگاه‌ها و ارائه تعاریف مختلف آن، به بررسی تجربیات داخلی و خارجی در مورد راهکارهای ارتقای نوآوری در سطح بنگاه پرداخته‌ شده است. نتایج این مطالعات نیز در ارائه پیشنهادات راهبردی این گزارش بکار گرفته شده‌اند. البته آن چه در این گزارش مورد تاکید بود، تجربیات جهانی و علی الخصوص کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است. با توجه به این که کشورهای بریکس اقتصادهای نوظهوری هستند که گذشته اقتصادی نه چندان دور آن‌ها مشابه وضعیت فعلی ایران است، می‌توان این کشورها را الگوی مناسبی برای ایران قلمداد کرد. پس از بررسی مطالعات صورت گرفته در این کشورها، پیشنهادات راهبردی هم ارائه شدند.
این پیشنهادات بر اساس شواهد به دست آمده از کشورهای بریکس ارائه شده‌اند. سعی شد تا بهترین، ساده‌ترین و عملی‌ترین پیشنهادات ارائه شوند. این گزارش از اینجا قابل دریافت و مطالعه می باشد.

نظر بدهید