بررسی تولید و تجارت فولاد در جهان

0
566

ناظر اقتصاد: صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایعی است که جایگاهی ویژه در تجارت جهانی دارد. گزارش حاضر به بررسی روند تولید و تجارت فولاد، به عنوان یکی از صنایع راهبردی در جهان خواهد پرداخت.

جنس فولاد در بردارنده کربور آهنی است که با عنصرهای دیگر آلیاژ شده باشد. نحوه ساخت فولاد به این صورت است که در مرحله نخست کربن آهن خام سفید را می‌سوزانند و سپس آن را با کربن همجوش می‌کنند. فولاد در بخش‌های مختلفی قابلیت استفاده دارد و آن را برای ساختن سیم، لوله و ورق فولاد؛ ریل، دیگ بخار و قطعات ساختمانی و… بکار می‌برند.

روند تولید فولاد

فولاد در جهان به عنوان یک محصول استراتژیک شناخته می‌شود یکی از مهم‌ترین‌ شاخص‌های توسعه و نشانه صنعتی بودن هر کشور، میزان مصرف سرانه فولاد است. چنانچه تولید ۱۶۰۶ میلیون تنی فولاد را بر جمعیت ۷.۱ میلیاردی جهان در سال ۲۰۱۷ تقسیم کنیم متوسط سرانه مصرف فولاد خام جهان ۲۴۱ کیلوگرم به ازای هر نفر به‌دست می‌آید که این عدد در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۵۰ کیلوگرم به ازای هر نفر بوده است. جدول (۱) روند تولید فولاد در جهان را برای بازه ۱۹۵۰-۲۰۱۷ نشان می‌دهد.

جدول ۱: روند تولید فولاد در جهان

سال

جهان

۱۹۵۰

۱۸۹

۱۹۵۵

۲۷۰

۱۹۶۰

۳۴۷
۱۹۶۵

۴۵۶

۱۹۷۰

۵۹۵
۱۹۷۵

۶۴۴

۱۹۸۰

۷۱۷
۱۹۸۵

۷۱۹

۱۹۹۰

۷۷۰
۱۹۹۵

۷۵۳

۱۹۹۶

۷۵۱
۱۹۹۷

۸۰۰

۱۹۹۸

۷۷۹
۱۹۹۹

۷۹۰

۲۰۰۰

۸۵۰
۲۰۰۱

۸۵۲

۲۰۰۲

۹۰۵
۲۰۰۳

۹۷۱

۲۰۰۴

۱۰۶۳
۲۰۰۵

۱۱۴۸

۲۰۰۶

۱۲۵۰
۲۰۰۷

۱۳۴۸

۲۰۰۸

۱۳۴۳
۲۰۰۹

۱۲۳۹

۲۰۱۰

۱۴۳۳
۲۰۱۱

۱۵۳۸

۲۰۱۲

۱۵۶۰
۲۰۱۳

۱۶۵۰

۲۰۱۴

۱۶۶۹
۲۰۱۵

۱۶۲۰

۲۰۱۶

۱۶۲۷
۲۰۱۷

۱۶۸۹

(Worldsteel.org)

نمودار زیر نیز نشان دهنده متوسط رشد تولید فولاد در جهان را برای بازه زمانی مذکور نشان می‌دهد.

بررسی تولید و تجارت فولاد در جهان
نمودار ۱: متوسط نرخ رشد فولاد در بازه ۱۹۵۰-۲۰۱۷
(Worldsteel.org)

مصرف فولاد در کشورها

با حرکت کشور‌ها به سمت صنعتی شدن طی نیم قرن گذشته نیاز به مصرف فولاد به شدت توسعه یافته است. به طوری که طی سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۷ میزان تولید این ماده نزدیک ۹ برابر(۸.۹۳) گردیده است. به‌طور کلی سرانه مصرف فولاد در کشورهای صنعتی و همچنین کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی مناسبی دارند بالاتر از سایر کشورها است.

کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و سوئد که سال‌ها است در رده کشورهای صنعتی قرار دارند طی سال‌های گذشته همواره مصرف سرانه‌ای بالای ۳۰۰ کیلوگرم داشته‌اند. البته در این میان کشور کره جنوبی یک استثنا است. این کشور با اینکه سال‌ها است در جمع کشورهای توسعه یافته قرار دارد، اما سرانه مصرف فولاد آن در ۱۰ سال گذشته همواره بالای ۱۰۰۰ کیلوگرم بوده است.

کشورهایی مانند ترکیه (۴۱۵ کیلوگرم) و چین (۵۱۵ کیلوگرم) که هنوز در حال توسعه و رشد هستند دارای مصرف سرانه فولاد بالایی هستند که البته بخشی از این مصرف به‌دلیل حجم فعالیت‌های توسعه و عمرانی درحال انجام در این گونه کشورها است. بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، در کشور ایران سرانه مصرف فولاد در سال‌های ۲۰۱۷ سرانه مصرف فولاد در ایران حدود ۲۳۰ کیلوگرم بوده است.

تولید کننده‌های عمده فولاد در جهان

در حال حاضر چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده فولاد در دنیا است و میزان تولید این کشور به رقم ۸۳۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ بوده است.

رتبه دوم تولید فولاد در دنیا به کشور ژاپن با تولید ۱۰۴.۷ و رتبه سوم به هند با تولید ۱۰۱.۴ تن تعلق دارد. ایران نیز با رقم ۲۱.۲ میلیون تن در رتبه ۱۳ تولید جهانی قرار گرفته است. جدول زیر سهم کشورها را در تولید فولاد نشان می‌دهد.

جدول۲: تولید کنند‌ه‌های عمده فولاد در جهان (۲۰۱۷)

رتبه

کشورمیزان تولید(میلیون تن)
۱چین۸۳۱.۷

۲

ژاپن۱۰۴.۴
۳هند

۱۰۱.۴

۴

ایالات متحده۸۱.۶
۵روسیه

۷۱.۳

۶

کره جنوبی۷۱.۰
۷آلمان

۴۳.۴

۸

ترکیه۳۷.۵
۹برزیل

۳۴.۴

۱۰

ایتالیا۲۴.۱
۱۱تایوان

۲۲.۴

۱۲

اوکراین۲۱.۳
۱۳ایران

۲۱.۲

تجارت فولاد

در حوزه تجارت فولاد در جهان، با توجه به آنکه کشورها به فراخور نیاز هم صادر کننده و هم وارد کننده این محصول هستند، خالص صادرات و واردات به عنوان معیاری برای بررسی رتبه‌بندی عرضه کنندگان و دریافت کنندگاه این محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکل زیر خالص صادرات و واردات کشورها را نشان می‌دهد. مطابق با این شکل، چین با ۷۴.۸ میلیون تن بزرگترین صادر کننده و اتحادیه اروپا با ۴۱.۲ میلیون تن بزرگترین وارد کننده فولاد در جهان هستند. ایران نیز با ۷.۵ میلیون تن جایگاه بیستم را در صادرات فولاد در اختیار دارد.

جدول ۲: رتبه کشورها در تجارت فولاد در سال ۲۰۱۷

رتبه

خالص صادراتمقدار(میلیون تن)رتبهخالص وارداتمقدار(میلیون تن)

۱

چین۷۴.۸۱اتحادیه اروپا۴۱.۲
۲ژاپن۳۷.۵۲ایالات متحده

۳۵.۴

۳

کره جنوبی۳۱.۴۳آلمان۲۷.۱
۴روسیه۳۱.۱۴ایتالیا

۲۰.۱

۵

آلمان۳۱.۱۵کره جنوبی۱۹.۳
۶ایتالیا۱۸.۲۶ویتنام

۱۶.۲

۷

بلژیک۱۸.۱۷ترکیه۱۵.۸
۸ترکیه۱۶.۶۸فرانسه

۱۵.۱

۹

هند۱۶.۳۹تایلند۱۴.۵
۱۰برزیل۱۵.۳۱۰بلژیک

۱۴.۱

۱۱

اوکراین۱۵.۲۱۱چین۱۳۹.۹
۱۲فرانسه۱۴.۸۱۲مکیزیک

۱۳.۵

۱۳

تایوان۱۲.۱۱۳اندونزی۱۱.۰
۲۰ایران۷.۵۱۴لهستان

۱۰.۷

۱۵مالزی

۷.۷

نتیجه‌گیری

هدف از تدوین گزارش حاضر، بررسی وضعیت تولید و تجارت فولاد در جهان بود. طبق بررسی به عمل آمده مشخص گردید که یکی از مهم‌ترین‌ شاخص‌های توسعه و نشانه صنعتی بودن هر کشور، میزان مصرف سرانه فولاد است. متوسط سرانه مصرف فولاد خام جهان ۲۴۱ کیلوگرم به ازای هر نفر می‌باشد که این عدد در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۵۰ کیلوگرم به ازای هر نفر بوده است. بخش زیادی از این رشد مصرف به خاطر افزایش چشمگیر مصرف فولاد در کشور ۱.۴۱ میلیارد نفری چین بوده است.

کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و سوئد طی سال‌های گذشته همواره مصرف سرانه‌ای بالای ۳۰۰ کیلوگرم داشته‌اند. بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، در کشور ایران سرانه مصرف فولاد در سال‌های ۲۰۱۷ سرانه مصرف فولاد در ایران حدود ۲۳۰ کیلوگرم بوده است.

در زمینه صادرات و واردات نیز آمارها حکایت از این دارند که چین بزرگترین صادر کننده و اتحادیه اروپا بزرگترین وارد کننده فولاد در جهان هستند. همچنین ایران با ۷.۵ میلیون تن صادرات در رده بیستم جهان قرار گرفته است.

نظر بدهید