بررسی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در استارت آپ‌های دنیا

0
567

لازمه موفقیت شرکت ها این است که به صورت همزمان هم فعالیت های استخراجی را دنبال کنند و هم فعالیت های اکتشافی را. یکی از رویکردهای پیگیری فعالیت های اکتشافی و یافتن فرصت های کسب وکاری جدید و نوظهور سرمایه گذاری در استارت آپ ها می باشد که بسیاری از شرکت های مشهور دنیا این رویکرد را در پیش گرفته اند. نکته ای که لازم به ذکر است اینکه تخصیص سرمایه گذاری های صورت گرفته در استارت آپ ها از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت بوده و به علاوه شرکت های مشهور دنیا نیز از الگوهای متفاوتی برای سرمایه گذاری در استارت آپ های متمرکز بر حوزه های کسب وکاری متعدد پیروی می کنند. در این گزارش تجزیه و تحلیلی از روند سرمایه گذاری صورت گرفته در استارت آپ ها به تفکیک صنایع مختلف ارائه می شود. همچنین الگوی سرمایه گذاری ۴ شرکت مشهور دنیا شامل آلفابت، سامسونگ، جنرال الکتریک و اینتل مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش را می توانید از اینجا Vc-@monitoreconomy_ir دریافت و مطالعه نمایید.

نظر بدهید