بررسی ضریب جینی در دوسال اخیر

0
353

شاخص ضریب جینی که معیاری برای معرفی میزان شکاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه است، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به روند نزولی سال‌های اخیر خود ادامه داده و در پایان سال گذشته به ۰.۳۶۵۰ رسیده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی اخیرا از تغییر روند ضریب جینی در دو سال اخیر خبر داده و اعلام کرده بود: این ضریب پس از تجربه کردن پایین‌ترین سطح خود در سه‌دهه اخیر (در سال ۹۰ با رقم ۰.۳۷۵۰) مجددا صعودی شده و در سال ۹۲ به ۰.۳۹۴۴ رسیده است که از رقم این شاخص در سال ۸۸ نیز بالاتر است.
در حالی که گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد در دو سال اخیر نابرابری درآمدی در کشور بیشتر شده است، حالا مرکز آمار نظری خلاف این موضوع را مطرح کرده است. به گزارش مرکز آمار و بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۹۲، شاخص جینی در مناطق روستایی ۰.۳۲۴۳ و در مناطق شهری ۰.۳۵۱۲ بوده که در هر دو این مناطق روند کاهشی طی سال‌های اخیر حفظ شده است.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد: سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین جمعیت به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور را از ۱۵.۹۷ درصد در سال ۸۸ به ۱۰.۶۸ درصد در سال ۹۲ رسیده که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است. همچنین سهم ۲۰ و ۴۰ درصد ثروتمندترین جمعیت به سهم ۲۰ و ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور به ترتیب از ۹ و ۴.۶۳ درصد در سال ۸۸ به ۶.۵۷ و ۳.۷۱ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است.

نظر بدهید