نانو تکنولوژی در یک تعریف عمومی عبارت است از مطالعه و به کارگیری موادی که اندازه آنها درحدود ۱ الی ۱۰۰ نانومتر است. البته نکته مهم در این میان آن است که مواد یا فرآیندهایی که به طور طبیعی یا اتفاقی در این مقیاس قرار می‌گیرند از این دامنه خارج می‌شوند. همچنین توسعه و مهندسی در سطح نانو باید به کاربردهای صنعتی جدید و نوآورانه یا «نوآوری تکنولوژیک» مبتنی بر ویژگی‌های مرتبط با اندازه منتهی شود.
صنعت نانو در حال حاضر به یکی از صنایع مهم در جهان بدل گشته است. این صنعت دارای کابردهای فراوانی در صنایع مختلف است که از آن جمله می‌توان به کامپیوتر، عکاسی، مواد/پوششی، سیالات نانویی، محیط زیست و انرژی، کشاورزی، دفاعی بهداشت/ بیودارو اشاره کرد. در این یادداشت پژوهشی نخست به بررسی تاریخچه، تعاریف، کاربردها و وضعیت صنعت نانو در جهان می‌پردازیم و با تکیه بر شواهد آماری تصویری کلی از این صنعت ارایه می‌نماییم. سپس به بررسی وضعیت صنعت نانو در ایران می‌پردازیم و می‌کوشیم توصیه‌هایی برای گسترش این صنعت در ایران ارایه نماییم. نسخه کامل این یادداشت پژوهشی را می توانید  اینجا  دانلود و مطالعه نمایید.

نظر بدهید