بررسی برنامه اشتغال دولت در ۱۳۹۷

0
704

ناظراقتصاد: در این گزارش نخست وضعیت اشتغال در ایران بررسی و سپس برنامه اشتغال دولت در ۱۳۹۷ ارزیابی می‌شود. بخش پایانی نیز به نقد سیاست‌های دولت و ارائه خطوط کلی راهکارها برای ایجاد اشتغال اختصاص دارد.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۳۹۶ برابر با ۱۱.۷ درصد بوده است. همچنین هر سال قریب یک میلیون نفر متقاضی جدید نیز وارد بازار کار می‌شوند و تنها برای حفظ بیکاری در سطح کنونی باید سالانه یک میلیون شغل خالص ایجاد شود. این در حالی است که در طی ۱۲ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ در مجموع به‏ طور خالص در حدود دو میلیون شغل (به طور متوسط سالی ۱۶۶ هزار شغل) ایجاد شده است. این ارقام گویای این است که وضعیت بازار کار در ایران به‌هیچ عنوان مناسب نمی‌باشد. بر این اساس دولت برنامه اصلی خود در سال ۱۳۹۷ را ایجاد اشتغال اعلام نموده و لایحه بودجه ۱۳۹۷ را با محوریت ایجاد اشتغال ارائه نموده است.

این گزارش را می‌توانید از لینک زیر مطالعه نمایید:

بررسی برنامه اشتغال دولت در ۱۳۹۷

نظر بدهید