اقتصاد چین ۷۷ درصد بزرگ‌تر از اقتصاد آمریکا می‌شود!

0
788

ناظر اقتصاد : هند، چین و اندونزی تا پایان سال ۲۰۶۰ میلادی با در اختیار داشتن نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان، بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی خواهند بود.
سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی اعلام کرد: تا پایان سال ۲۰۴۰، اقتصاد چین ۷۷ درصد بزرگ‌تر از اقتصاد آمریکا که در حاضر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است خواهد بود. در شرایطی که لنگرگاه اقتصاد جهانی از آمریکا و اروپا در حال چرخیدن به سمت آسیا است، هند نیز تا پایان سال ۲۰۳۷ موفق خواهد شد اقتصادی به بزرگی اقتصاد آمریکا داشته باشد.

در صورت تداوم روند فعلی تا پایان سال ۲۰۶۰، هند و چین اقتصادی بزرگ‌تر کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی خواهند داشت.

این سازمان در برآورد خود، اقتصاد ۳۵ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و ۸ کشور دیگر عضو گروه ۲۰ را مدنظر قرار داده است. هم چنین به گفته این سازمان، تغییرات جمعیتی احتمالا دولت‌ها را مجبور خواهد کرد تا برای تامین هزینه‌های بازنشستگی و درمانی و جلوگیری از رشد بیشتر بدهی های دولتی، نرخ مالیات‌ها را به طور متوسط ۶.۵ درصد افزایش دهند.

پیشتر صندوق بین‌المللی پول نیز حتی در صورت کندتر شدن نرخ رشد اقتصاد اعلام کرد، اقتصاد چین تا سال ۲۰۳۰ به بزرگ‌ترین اقصاد جهان تبدیل خواهد شد. چین موفق شده است تا خود را به جمع کشورهای به درآمد بالاتر از حد متوسط جهان برساند و اندازه اقتصاد خود را به اندازه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا نزدیک و نزدیک‌تر کند.