بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها کیست؟!

0
353

ناظراقتصاد:روایت رسمی بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی در اردیبهشت ۹۶ نشان میدهد که بدهی بخش دولتی به بانک ها کماکان سیر صعودی دارد.
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از اردیبهشت ۹۵ تا اردیبشهت ۹۶ معادل ۲۲.۸ درصد و از اسفند ۹۵ تا اردیبهشت ۹۶ معادل ۵.۱ درصد رشد داشته است. مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی در اردیبهشت ماه امسال معادل ۲۳۰۸.۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک ها ۲۰۰۰.۱ هزار میلیارد ریال مربوط به دولت (اوراق مشارکت) و ۳۰۸.۵ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی بوده است.
گفتنی است بدهی بخش غیردولتی به بانک ها در تاریخ موردگزارش ۹۲۲۰.۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده که این رقم نسبت به اردیبشهت ۹۵ از رشد ۲۲.۸ درصدی و نسبت به اسفند ۹۵ از رشد ۰.۵ درصدی برخوردار بوده است.

نظر بدهید