بسته محرک اقتصادی عربستان رونمایی شد!

0
329

ناظراقتصاد: سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی در یک حکم سلطنتی، دستور اجرای یک برنامه محرک اقتصادی را برای بخش خصوصی صادر کرد. این بسته محرک اقتصادی با اختصاص ۷۲ میلیارد ریال سعودی معادل ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به بخش خصوصی، در راستای برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ شاهزاده محمد بن سلمان است.

این طرح ها عبارتند از:

۱- وام های مسکن یارانه دار با اختصاص ۲.۱۳۲ میلیارد ریال سعودی

۲- تهیه واحدهای تهویه مطبوع کارآمد با اختصاص ۴۰۰ میلیون ریال سعودی

۳- طرح های صندوق حمایتی از پروژه ها با اختصاص ۱۰ میلیارد ریال سعودی

۴- حمایت مالی از شرکت هایی که در مضیقه اقتصادی قرار دارند با اختصاص ۱.۵ میلیار ریال سعودی

۵- ایجاد برنامه ارتقاء صادرات با اختصاص ۶۶ میلیون ریال سعودی

۶- برنامه ای در راستای افزایش فاینانس صادرات با اختصاص ۵ میلیارد ریال سعودی

۷- افزایش سرمایه برنامه «کافالا» با اختصاص ۸۰۰ میلیون ریال سعودی (همکاری بین وزارت دارایی و بانک‌ها برای کمک مالی به شرکت های کوچک و متوسط)

۸- ارائه وام های غیرمستقیم به شرکت های کوچک و متوسط با اختصاص ۱.۶ میلیارد ریال سعودی

۹- ایجاد یک برنامه سرمایه ریسک دولتی برای شرکت های کوچک و متوسط با اختصاص ۲.۸ میلیارد ریال سعودی

۱۰- راه اندازی یک طرح در باز پرداخت هزینه های دولت برای شرکت های کوچک و متوسط با اختصاص ۷ میلیارد ریال سعودی

۱۱- یک برنامه عظیم سرمایه گذاری با اختصاص ۵ میلیارد ریال سعودی

۱۲- ارتقاء پهنا باند و فیبر نوری با اختصاص ۲.۵۶ میلیارد ریال سعودی

۱۳- ساخت فناوری های محرک با اختصاص ۱۳.۸۷ میلیارد ریال سعودی

بر پایه این گزارش، برنامه محرک اقتصادی بخش خصوصی، با هدف افزایش فضای رقابتی یکسری از قسمت های مرتبط با اقتصاد ملی عربستان و توسعه تولید، بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و همچنین تسهیل بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور در چشم انداز ۲۰۳۰ اعمال شده است.

نظر بدهید