بودجه دولت ۴۰ درصد افزایش یافته است

0
316

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،سخنگوی دولت بودجه عمرانی چهارسال گذشته را بیشتر از بودجه جاری دانست و گفت: این بودجه در بخش سلامت، امنیت، رفاه اجتماعی و آموزش هزینه شد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه گفته می شود بودجه دولت در سال های ۹۲ تا ۹۶ تغییر کرده است، افزود: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ منابع عمومی دولت را ۲۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مصوب کرده بود که در سال ۹۵ به ۲۹۴ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و به طور کلی ۴۰ درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: ترکیب منابع مالی طی چهار سال گذشته عمدتا کمتر، نفت بوده و بیش از آن مالیات، حقوق گمرکی و بیشتر از همه مربوط به اوراق مالی است.

نظر بدهید