اینفوگرافیک | بودجه؛ عملکرد شاخص‌های مالی دولت

0
420

ناظراقتصاد: در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برخی شاخص‌های بودجه‌ ای دولت با اُفت مواجه شده‌اند که با توجه به پیش‌بینی افزایش وصولی‌های غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی در ماه‌های آتی، انتظار بر آن است که شاخص‌های مذکور بهبود یابد.
در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل رشد ۴۹ درصدی وصولی منابع نفتی، سهم آن از کل منابع ۴ واحد افزایش یافته است. در طرف مخارج عمومی دولت نیز سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به کل مصارف، به دلیل ایفای تعهدات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (در قالب انتشار اوراق مالی جدید و تسویه نقدی بخشی از اوراق مالی سررسید شده)، افزایش و در عین حال اعتبارات هزینه ای کاهش یافته است.
بودجه

نظر بدهید