سبقت ۲۵ هزارمیلیاردی هزینه‌ها از درآمدها!

0
356

ناظراقتصاد: وضعیت درآمد بودجه سال جاری در هشت ماه امسال نشان می‌دهد، دولت برای تأمین مصارف جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و احتمال استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در ماه‌های آینده را قوت می‌بخشد. به گزارش فارس، روز گذشته خزانه‌دار کل کشور در همایشی از وضعیت درآمدهای بودجه سال ٩۶ در هشت ماه امسال خبر داده و گفته است: «از بودجه ٣۴۶ هزار میلیاردتومانی در این مدت فقط ١٧١ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است». اکرمی ادامه داد: «۵٣ هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل فروش نفت، ۵١ هزار میلیارد تومان مالیات، ٣۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌ها و مابقی از سایر محل‌های درآمدی است». طبق اظهارات معاون وزیر اقتصاد هرچند درآمدها در مقایسه با سال قبل ٣٣,۵ درصد افزایش دارد؛ اما همچنان کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد. این گزاره‌ها حاوی نکات مهم و بسیار حیاتی برای اقتصاد و وضعیت نظام بودجه‌ریزی و شیوه تأمین منابع برای مخارج کشور است. با وجود آنکه درآمدهای بودجه نسبت به سال قبل ٣٣.۵ درصد رشد دارد؛ اما در این مدت فقط ۴٩.۴ درصد از کل منابع عمومی دولت محقق شده و عقب‌ماندگی ٢۵درصدی نسبت به مصوب هشت‌ماهه دارد. طبق اظهارات خزانه‌دار کشور، حدود ۴۶ درصد از درآمدهای نفتی وصول شده و همچنان با کسری و تحقق‌نیافتن روبه‌رو است. درآمدهای مالیاتی نیز اوضاع خوبی ندارد. طبق دیدگاه کارشناسان امکان کسب بیش از ٨٠ درصد درآمدهای این بخش با توجه به اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر بازار ضعیف به ‌نظر می‌رسد. اکنون نیز منابع مالیاتی به نسبت مصوب هشت‌ماهه (٧٧.۶ هزار میلیارد تومان) حدود ۶۵ درصد وصول شده و با ٢۶هزارو ۶٠٠ میلیارد تومان محقق نشده روبه‌رو است. هر چقدر به پایان سال نزدیک می‌شویم، این کاهش درآمد جبران نشده و ادامه دارد.

نظر بدهید