کتاب «بیت کوین نحوه خرید و کسب درآمد» منتشر شد

0
970

ناظراقتصاد: کتاب «بیت کوین نحوه خرید و کسب درآمد» به همت نشر چالش منتشر شد. در این کتاب تاریخچه‌هایی از این فناوری به شما عرضه خواهد شد و پیرامون بیت کوین به عنوان یک مفهوم و محصول بحث خواهد شد. درخواهید یافت که چگونه کیف پول خود را ایجاد کنید و بیت کوین هایتان را در آن ذخیره نمایید. حتی پیرامون روش دریافت بیت‌کوین در کیف پولتان نیز توضیح داده خواهد شد. کاربرد بیت کوین و گفته های احتمالی درباره آن و نیز مقررات و چارچوب‌های قانونی مرتبط بررسی خواهد شد. معدن کاوی بیت‌کوین با جزئیات شرح داده می‌شود و چرایی ارزش این کار به تفصیل بحث می‌شود. همچنین نگاهی عمیقتر به درون فناوری بیت کوین خواهیم داشت. نحوه‌ای که تراکنش‌ها در محیط بیت کوین اتفاق می‌اُفتد را با جزئیات بررسی خواهیم کرد و فناوری زنجیره بلوکی را به طور کامل بررسی می‌کنیم. به گوی درخشان پیش‌بینی نظری خواهیم انداخت و آینده بیت کوین و سیستم زنجیره بلوکی و تأثیر آن را بر ابعاد مختلف زندگیمان بررسی خواهیم کرد. مشخصات کتاب به شرخ ذیل می باشد.

نام کتاب: بیت کوین نحوه خرید و کسب درآمد
نویسنده: دکتر جواد عباسی
قطع: رقعی
تعداد صفحات: ٢۵۴
سال نشر: ١٣٩۶
قیمت: ٢٠٠٠٠ تومان
ناشر: چالش

نظر بدهید