اینفوگرافیک | تحقق اقتصاد مقاومتی با طرح اشتغال پایدار در روستاها

0
1027

ناظراقتصاد: جایگاه روستاها در برنامه‌های کلان توسعه و آمایش کشور به عنوان قطب مولد و پایه دیده شده است و در مناسبات توسعه پایدار بر مبنای اقتصاد مقاومتی ، زنجیره امور بدون نقش کیفی روستاها تکمیل نمی‌شود. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران توجه ویژه به روستاها و برنامه‌ریزی برای توسعه روستایی علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی، موجب ماندگاری جمعیت مولد به ویژه جوانان و نوجوانان در این مناطق شده و جامعه را از پیامدهای مهاجرت و حاشیه نشینی، مشاغل کاذب، فقر و آسیب‌های اجتماعی می‌رهاند. اینفوگرافیک زیر به وضعیت طرح اشتغال پایدار در روستاها پرداخته است.

اقتصاد مقاومتی

نظر بدهید