وضعیت تسهیلات پرداختی بانک‌ ها به بخش‌های اقتصادی + جدول

در 5 ماهه نخست سال 1397

0
535

ناظر اقتصاد : تسهیلات پرداختی بانک‌ ها به بخش‌های اقتصادی در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ ها به بخش‌های اقتصادی در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۴۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۲۵.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵.۶ درصد) افزایش داشته است.

بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۱۴۸۴.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲ درصد رشد داشته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال جاری معادل ۵۷۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۸.۴درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۴۸۴.۱ هزار میلیارد ریال) است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ ها

نظر بدهید