تشکیل بازار ثانویه ارزی

0
1269

ناظراقتصاد: تشکیل بازار ثانویه ارزی باید با ابزارهایی مانند اوراق آتی ارز و انواع اوراق حق اختیار خرید و فروش ارز همراه باشد تا ریسک‌های معاملات ارزی پوشش داده شود. در چند سال گذشته دولت در بازار، سیاست سرکوب نرخ ارز را اعمال کرده بود که با توجه به رشد نقدینگی و مسائل داخلی اقتصاد انتظار می‌رفت که آن نرخ دوام چندانی نداشته باشد. با مطرح شدن خروج آمریکا از برجام و احیای مجدد تحریم‌ها شوکی از این سو به بازار ارز وارد شد و حفظ نرخ ارز گذشته برای دولت امکان‌پذیر نبود.

با افزایش نرخ ارز در بازار، انتظارات تورمی نیز در بازار اوج گرفت و بند این انتظارات که در گذشته به دلیل سرکوب نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود بانکی مهار شده بود این بار رها شد و به التهابات بازار ارز دامن زد. در این راستا و به دلیل نگرانی مردم از آینده اقتصاد افراد دارایی‌هایشان را که در گذشته به شکل سپرده بانکی نگه‌داری می‌کردند را از بانک‌ها خارج کرده و به سایر دارایی‌ها از جمله انواع ارزها، سکه و طلا، خودرو و مسکن تبدیل کردند.

به دلیل عدم اعتماد مردم به سیاست‌گذار در خصوص کنترل بازار، مسائل ذکر شده دست در دست هم دادند و موجب افزایش قیمت در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای و بادوام شدند.

قطعا یک بازار متشکل و سازمان‌یافته شرط لازم برای مدیریت بازار ارز است. یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ما این است که تاکنون برای ارز، بازار متشکل نداشتیم.

تشکیل بازار ثانویه ارزی طرح خوبی است که باید ابزارهایی مانند اوراق آتی ارز و انواع اوراق حق اختیار خرید و فروش ارز را برای این بازار فراهم کنیم تا نگرانی‌ها و ریسک‌های معاملات ارزی مخصوصا برای واردکنندگان پوشش داده شود. این ابزارها به سیاستگذار امکان می‌دهد با خرید و فروش این ابزارها نرخ ارز را در بازار به سمت و سوی مطلوب اقتصادی هدایت کند و باید توجه کنیم وجود چنین بازارهایی شرط لازم است اما کافی نیست.

نرخ تورم در اقتصاد ما متناسب با رشد نقدینگی نیست؛ میانگین نرخ تورم در ۴ سال گذشته از متوسط بلندمدت نرخ تورم پایین‌تر بوده اما منجر به اتفاق خاصی در اقتصاد نشده است که این امر بیانگر این است که دولت از طریق سرکوب نرخ ارز، حامل‌های انرژی و بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی در ۴ سال گذشته نرخ تورم را کاهش داده بود.

در کنار پیشنهاد تشکیل بازار ثانویه ارز که قدم رو به جلو محسوب می‌شود؛ اما دولت هنوز بر مداخلات و پیچیدگی‌هایی اصرار دارد که ممکن است این پیشنهاد خوب را تحت‌الشعاع قرار دهد.

نظر بدهید