تغییرات نرخ تورم در ۱۶ماه گذشته + نمودار

افزایش شیب منحنی تورم از ابتدای امسال

0
962

ناظر اقتصاد : نرخ تورم مصرف‌ کننده و تولید کننده و تغییرات تورم نقطه به نقطه این دو شاخص نشان می‌دهد منحنی نرخ تورم در سال جاری با شیب بیشتری نسبت به سال قبل حرکت خواهد کرد.

نرخ تورم در ماه‌های اخیر، متاثر از افزایش بهای ارز سیر صعودی داشته است. نرخ تورم مصرف‌ کننده در تیر ماه به ۱۰.۲ درصد رسید اما تورم نقطه به نقطه این شاخص که از آن به عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود به عدد ۱۸ درصد رسیده است.

همچنین تورم تولید کننده در تیر ماه به رقم ۱۳.۱ درصد رسید که نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ به میزان ۲.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه این متغیر مهم در پایان تیر ماه با ۱۰.۹ درصد رشد نسبت به خرداد ماه به ۲۷.۸ درصد رسیده است. در چهار ماهه اول امسال تورم نقطه به نقطه تولید کننده ۱۵ درصد رشد داشته است.

تورم مصرف‌ کننده تغییرات قیمت کالاهای مصرفی خانوارها را نشان می‌دهد و تورم تولید کننده شامل قیمت کالا در درب کارخانه است. بنابراین تورم تولید کننده حرکت منحنی نرخ تورم در ماه‌های آینده را ترسیم می‌کند.

نرخ تورم نرخ تورم مصرف‌ کننده , نرخ تورم تولید کننده , نرخ تورم

 

نرخ تورم تولید کننده

نرخ تورم تولید کننده

نرخ تورم مصرف‌ کننده

نرخ تورم مصرف‌ کننده

نظر بدهید