تغییر رفتار مشتریان بازار پول

0
322

ناظراقتصاد: در سه سال اخیر، یکی از پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است. این روند بسته به تغییرات نرخ سود در بانک‌ها تغییر می‌کند. در سال‌های اخیر کاهش نرخ تورم و بالا ماندن نرخ سود بانکی، باعث افزایش تمایل در سپرده‌گذاری‌های بلندمدت بوده است. اما آمارهای رسمی بانک مرکزی در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد ترکیب سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نفع سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تغییر کرده است. بر این اساس سرمایه‌گذاری بلندمدت در یک‌سال منتهی به خرداد سال‌جاری تنها یک درصد افزایش یافته، این در حالی است که در این مدت ۵۴ درصد به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افزوده شده است. از سوی دیگر، بر اساس گزارش منتشر شده مرجع رسمی، از کل ۱۰۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی در پایان خرداد ماه سال جاری، ۵۴ درصد آن را سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و ۴۶ درصد آن را سرمایه‌گذاری بلندمدت تشکیل داده است. این در حالی است که این ترکیب در خرداد سال ۹۵ برعکس بوده است.

به این معنا که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ۴۳ درصد و سرمایه‌ گذاری بلندمدت ۵۶ درصد از کل سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌داده است. به این ترتیب ترکیب سپرده‌گذاری در بانک‌ها تغییر کرده است. مطابق آمارها تغییر ترکیب در سپرده‌ها باعث می‌شود هزینه بانک‌ها برای اعطای نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد؛ زیرا در شرایط کنونی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت در سطح کمتری قرار دارد. اما از سوی دیگر، قدرت مانور بانک‌ها نیز برای ارائه تسهیلات بلندمدت کاهش می‌یابد و در نتیجه تمرکز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرد بیشتر می‌شود. این تغییر ترکیب به نوعی می‌تواند باعث افزایش تقاضای مصرفی در اقتصاد کشور باشد و در صورت استفاده از این ظرفیت، موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد.

نظر بدهید