تورم دی ۶.۹ درصد شد

0
421

به گزارش تسنیم،بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به دیماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶,۹ درصد است که نسبت به آذرماه ۱۳۹۵ (۷,۲درصد)، ۳/۰واحد درصدکاهش یافته است. شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در دیماه سال۱۳۹۵عدد ۲۳۷,۴ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰,۸ درصدافزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶,۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل (۵,۷درصد)، ۰,۶واحد درصدافزایش یافته است. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، رقم تورم شهری در دی ماه را ۶.۹ درصد اعلام کرد.

نظر بدهید