افزایش تولید خودرو در جهان | سهم ۲۸ درصدی چین

0
445

تولید خودرو در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۶.۵ میلیون دستگاه بوده که از رشدی ۲ درصدی برخوردار بوده است؛در این میان چین با سهم ۲۸درصدی، بیشترین میزان تولید را در بین کشورهای جهان داشته است. آمار سازمان بین المللی تولیدکنندگان خودرو (OICA) حاکی از آن است که کل تولید خودرو در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۶.۵ میلیون دستگاه بوده که در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ با ۲ درصد رشد همراه بوده است. در بین کشورهای منتخب بیشترین افزایش تولید در فصل دوم ۲۰۱۶ مربوط به رشد تولید خودرو در کشورهای کانادا با ۱۳ درصد، انگلیس با ۱۲.۲ درصد و جمهوری چک با ۱۱.۸ درصد بوده و بالاترین افت تولید نیز مربوط به کشورهای برزیل با ۲۱ درصد، مالزی با ۱۹.۷ و درصدو روسیه با ۱۶ درصد بوده است. کشور ایران نیز با تولید ۵۶۲ هزار دستگاه خودرو در فصل دوم ۲۰۱۶ از رشد ۱.۲ درصد در این فصل در مقایسه با فصل مشابه سال ۲۰۱۵ برخوردار بوده است. سهم کشورمان از تولید جهانی خودرو در فصل دوم ۲۰۱۶ حدود ۱.۲۱ درصد بوده که نسبت به فصل دوم ۲.۱۵ تغییر چندانی نداشته است.

نظر بدهید