تولید ریل معطل صدور مجوز پرداخت ارزی بانک مرکزی است

0
359

مدیر فروش ذوب آهن با بیان اینکه قرار شده یک ماه بعد از تنفیذ قرارداد، ماهانه ۱۰ هزار تن ریل۳۳- U توسط ذوب آهن برای شرکت راه آهن کشور تولید شود ، گفت: در حال حاضر منتظر مجوز پرداخت ارزی بانک مرکزی برای اجرای قرارداد هستیم. کل قرارداد تولید ۴۰ هزار تن ریل بعد از صدور مجوز پرداخت ارزی توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. مدیر فروش ذوب آهن با اشاره به اینکه ارزش این ۴۰ هزارتن ریل ۲۵ میلیون یورو است، تصریح کرد: البته بعد از صدور مجوز باید بازرس‌هایی از جانب راه آهن به همراه نماینده شرکت از ذوب آهن آنجام و با حضور آنها خط تولید ریل‌ها آغاز شود.

نظر بدهید