مروری بر جایگاه ایران در گزارش ۲۰۱۸ سهولت انجام کسب و کار

بهمن خداپناه

0
9030

ناظراقتصاد: شاخص ‌Doing Business چگونگی سهولت یا سختی راه‌ اندازی کسب‌ و ‌کار را برای کارآفرینان محلی در حیطه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط بررسی و مورد تحلیل قرار می‌دهد. اولین گزارش انجام کسب و کار در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید که در آن زمان ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور را پوشش می‌داد. در سال ۲۰۱۸ این گزارش ۱۱ شاخص و ۱۹۰ اقتصاد را تحت پوشش خود قرار داده است. این شاخص اثر‌گذاری و تغییر قوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه‌های شروع یک کسب‌ و کار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبار، حمایت از حقوق مالکیت یا سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، اجرای قراردادها، و ورشکستگی و پرداخت دیون مورد بررسی می دهد که در لینک زیر به طور مختصر به تشریح برخی از مهم‌ترین یافته های این گزارش برای سال ۲۰۱۸ در رابطه با محیط کسب و کار ایران خواهیم پرداخت.

گزارش “مروری بر جایگاه ایران در گزارش ۲۰۱۸ سهولت انجام کسب و کار”

نظر بدهید