جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال ۲۰۱۷

0
683

ناظر اقتصاد: بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، به سمت جذب سرمایه‌های خارجی روی آورده‌اند. در وهله اول به نظر می‌رسد که کشورها تنها به صرف کمبود منابع مالی به سمت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment و یا FDI) رفته‌اند. ولی آنچه که آمارها نشان می‌دهد، کشورهایی که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالایی دارند سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط آن‌ها در برخی موارد حتی بیشتر از سرمایه جذب شده است در واقع دلیل اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده از منابع طبیعی و زیرساخت‌های کشورهای دیگر است.

به عنوان مثال بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۱۷ مربوط به کشورهای توسعه یافته است و اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مربوط به کشورهای توسعه یافته است که از میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها بیشتر است.

سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً به دو طریق، سرمایه‌گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورها دارای یک روند کاهشی بوده البته از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای سال ۲۰۱۵ است.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورها در ۲۰۱۷

در این اینفوگراف میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورها در سال ۲۰۱۷ (آخرین آمار منتشر شده) نشان داده شده این آمار توسط سازمان آنکتاد منتشر شده است. بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به ایالات متحده با ۲۷۵.۴ میلیارد دلار می‌باشد. چین با میزان ۱۳۶.۳ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رتبه دوم قرار دارد.

در مورد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در ۲۰۱۷ می‌توان به این نکته اشاره کرد که هنگ کنگ با ۱۰۴ میلیارد دلار و سنگاپور با ۶۲ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب در رتبه سوم و پنجم جهان قرار دارند. این حجم از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دو کشور دولت شهری بسیار بالا است.

میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ توسط ایران حدود ۵ میلیارد دلار است. این میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با توجه به پتانسیل‌های بالای کشور از لحاظ وجود فرصت‌های مناسب در زمینه سرمایه گذاری بسیار پایین است. از طرفی تحریم‌ها در این زمینه تأثیر منفی قابل توجهی داشته‌اند ولی آنچه مشخص است برنامه خاصی در کشور در این زمینه وجود ندارد.

همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر توسط ایران انجام نشده است. که این خود نشان دهنده از دست رفتن فرصت‌ها می‌باشد. آمارها و روندهای جهانی نشان می‌دهد منابعی در کشورهای دیگر وجود دارد که این منابع برای ایران بسیار استراتژیک است. به عنوان مثال، با انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی دیگر در زمینه کشاورزی و کشت فرا سرزمینی، می‌توان مشکل کمبود منابع آبی در کشور که میزان قابل توجهی از آن در بخش کشاورزی صرف می‌شود را تا حدود قابل توجهی حل کرد.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در 2017

نظر بدهید